ضرورت مقابله با جریان تکفیر از دیدگاه مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری :  پرداختن به مسئله‌ى تکفیر، چیزى است که بر علماى دنیاى اسلام و زبدگان و فرزانگان دنیاى اسلام تحمیل شده است؛ این را دشمن به‌صورت مشکل دست‌ساز وارد دنیاى اسلام کرده است و ناچاریم به آن بپردازیم، لکن مسئله‌ى اصلى، مسئله‌ى رژیم صهیونیستى است؛ مسئله‌ى اصلى، مسئله‌ى قدس است» (4 آذر ماه 1393)
تاریخ انتشار : 1395/10/5

آنچه در ذیل آمده، حاصل پژوهشی در بیانات چند سال اخیر مقام معظم رهبری است که طی آن به تشریح و تبیین ماهیت و ویژگی های جریان تکفیر، چگونگی پیدایش، سمت و سوی حرکت و عملکرد این جریان پرداخته ودر باره ضرورت و چگونگی مقابله با مجموعه گروهک ها و سازمان های تکفیری، رهنمودهای بسیار کارشناسانه ای را ارائه کرده اند.
کلیات جریان های تکفیری

الف - چگونگی پیدایش و پدیدآوردگان داعش از دیدگاه رهبری: 

-جریان تکفیر اگرچه تازه نیست و سابقه‌ى تاریخى دارد، لکن چند سالى است که با نقشه‌هاى استکبار و با پول برخى از دولتهاى منطقه و با طرّاحى و نقشه‌کشىِ سرویس‌هاى جاسوسى کشورهاى استعمارى - مثل آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستى - تجدید حیات کرده است و قوّت گرفته است.» ( 4 آذر ماه 1393 (

ب- ماهیت و ویژگی های تکفیراز دیدگاهرهبری:
-جریان تکفیر، یک جریان مضر و خطرناک در دنیاى اسلام است. این جریان تکفیر اگرچه تازه نیست و سابقه‌ى تاریخى دارد، لکن چند سالى است که با نقشه‌هاى استکبار و با پول برخى از دولتهاى منطقه و با طرّاحى و نقشه‌کشىِ سرویس‌هاى جاسوسى کشورهاى استعمارى - مثل آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستى - تجدید حیات کرده است و قوّت گرفته است.» ( 4 آذر ماه 1393 (
 - این گروه‌هاى بى‌عقلى را که به نام سَلَفى‌گرى، به نام تکفیر، به نام اسلام با نظام جمهورى اسلامى مقابله می کنند، دشمن اصلى نمیدانیم.... معتقدیم این ها دشمنان اصلى نیستند، فریب‌خورده هستند.»( 14 خرداد1393)

 -جریانى که امروز به نام داعش شناخته میشود یکى از فروع شجره‌ى خبیثه‌ى تکفیر است، همه‌ى آن نیست. این فسادى که این مجموعه به راه انداختند، این اهلاک حرث و نسل،(۲( این ریختن خون بى‌گناهان، این بخشى از جرائم جریان تکفیر در دنیاى اسلام است» ( 4 آذر ماه 1393)

  
ج- سمت و سوی تحرکات جریان تکفیر از دیدگاهرهبری: 
 -جریان تکفیر و حکومت هایى که پشتیبان و حامى آن هستند، کاملاً در جهت نیّات استکبار و صهیونیسم دارند حرکت می کنند؛ کار آن ها در جهت هدف هاى آمریکا و دولت هاى استعمارى اروپا و رژیم اشغالگر صهیونیستى است؛ شواهدى این معنا را قطعى می کند.» ( 4 آذر ماه 1393)

-جریان تکفیر ظاهر اسلامى دارد امّا عملاً در خدمت جریانهاى استعمارى و استکبارى و سیاسى بزرگى است که علیه دنیاى اسلام دارند کار میکنند؛ شواهد روشنى وجود دارد، از این شواهد نمی شود گذشت»( 4 آذر ماه 1393(

 
د -عملکرد زیانبار جریان تکفیرازدیدگاهرهبری:
 -جریانى که امروز به نام داعش شناخته میشود یکى از فروع شجره‌ى خبیثه‌ى تکفیر است، همه‌ى آن نیست. این فسادى که این مجموعه به راه انداختند، این اهلاک حرث و نسل،(۲( این ریختن خون بى‌گناهان، این بخشى از جرائم جریان تکفیر در دنیاى اسلام است.» ( 4 آذر ماه 1393)

 -امروز یک عده‌اى در بخشهاى مختلف دنیاى اسلام به‌نام گروه‌هاى تکفیرى و وهابى و سَلَفى، علیه ایران، علیه شیعه، علیه تشیع، دارند تلاش میکنند، کارهاى بدى میکنند، کارهاى زشتى میکنند؛ اما اینها دشمنهاى اصلى نیستند؛ این را همه بدانند. دشمنى میکنند، حماقت می کنند» (14خرداد 1393)

 - جریان تکفیر توانست حرکت بیدارى اسلامى را منحرف کند. حرکت بیدارى اسلامى یک حرکت ضدّآمریکا، ضدّاستبداد، ضدّدست‌نشاندگان آمریکا در منطقه بود؛ حرکتى بود از سوى عموم مردم در کشورهاى مختلف شمال آفریقا که علیه استکبار بود، علیه آمریکا بود. جریان تکفیر، این حرکت عظیم ضدّاستکبارى و ضدّآمریکایى و ضدّاستبدادى را تغییر جهت داد به جنگ بین مسلمانان و به برادرکشى.» ( 4 آذر ماه 1393)

  
ه- ضرورت مقابله با جریان تکفیر از دیدگاه رهبری:
 -در واقع پرداختن به مسئله‌ى تکفیر، چیزى است که بر علماى دنیاى اسلام و زبدگان و فرزانگان دنیاى اسلام تحمیل شده است؛ این را دشمن به‌صورت مشکل دست‌ساز وارد دنیاى اسلام کرده است و ناچاریم به آن بپردازیم، لکن مسئله‌ى اصلى، مسئله‌ى رژیم صهیونیستى است؛ مسئله‌ى اصلى، مسئله‌ى قدس است» ( 4 آذر ماه 1393)

 
و- چگونگی مقابله با جریان تکفیر از دیدگاه رهبری: 
 -چند وظیفه‌ى بزرگ وجود دارد که باید انجام داد..... من دو سه کار لازم را که غیر قابل اغماض است، عرض میکنم:
  1. یکى [تشکیل‌] یک نهضت علمى و منطقى فراگیر از سوى همه‌ى علماى مذاهب اسلامى است براى ریشه‌کن کردن جریان تکفیرى؛ این مخصوص مذهبى دون مذهبى [دیگر] نیست؛ همه‌ى مذاهب اسلامى که دلشان براى اسلام میسوزد، اسلام را قبول دارند و براى اسلام دل میسوزانند، در این وظیفه سهیمند، شریکند؛ باید یک حرکت علمىِ عظیمى انجام بگیرد

 2. کار دوّم که بسیار لازم است، روشنگرى نسبت به نقش سیاستهاى استکبارى آمریکا و انگلیس است. باید روشنگرى کرد؛ باید دنیاى اسلام همه بدانند که نقش سیاستهاى آمریکا در این میان چیست؛ نقش سرویس‌هاى جاسوسى آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستى در این احیاء جریان فتنه‌ى تکفیرى چیست؛ این را باید همه بدانند

 3. کار سوّمى که حتماً باید انجام بگیرد، اهتمام به قضیّه‌ى فلسطین است. نگذارید قضیّه‌ى فلسطین و قدس شریف و مسئله‌ى مسجدالاقصى به دست فراموشى سپرده بشود؛ آنها این را میخواهند. آنها میخواهند دنیاى اسلام از قضیّه‌ى فلسطین غفلت کند.»( 4 آذر ماه 1393(

 

جریان تکفیر و رژیم صهیونیستی


الف - پیدایش و شکل گیری جریان تکفیر با هدف انحراف اذهان از صهیونیسم 
 
 -دنیای استکبار ..... با همه‌ وجود و توان سعی در این دارد که واقعیّت وجود رژیم صهیونیستی را بر ملّت های مسلمان تحمیل کند و آنها را وادار به پذیرش این واقعیّت کند، و نتوانسته است... امّت اسلامی نشان داد که فلسطین را از یاد نبرده است؛ این خیلی مسئله‌ی مهمّی است. در همین شرایط است که همه‌تلاشهای دشمن متوجّه این می شود که امّت اسلامی را از یاد فلسطین غافل کند. چه جور؟ با ایجاد اختلافات، با جنگ های داخلی، با ترویج افراطگریِانحرافی به نام اسلام و به نام دین و شریعت؛ عدّه‌ای عامّه‌ی مسلمانان را، اکثریّت مسلمانان را تکفیر کنند. وجود این جریانهای تکفیری که در دنیای اسلام به‌وجود آمدند، برای استکبار، برای دشمنان جهان اسلام یک مژده است. اینها هستند که به‌جای توجّه به واقعیّت خبیث رژیم صهیونیستی، توجّه‌ها را به‌جای دیگری معطوف می کنند. درست نقطه‌ی مقابل آنچه اسلام خواسته است (۲۹ دی ۱۳۹۲(

-دشمنان دنیای اسلام دنبال این فکرند، دنبال این نقشه‌اند. خوب فهمیدند که اگر در دنیای اسلام مذاهب اسلامی گریبان یکدیگر را بگیرند و کشمکش با همدیگر را شروع کنند،رژیم غاصب صهیونیست نفس راحتی خواهد کشید؛ این را خوب فهمیدند، درست فهمیدند؛ لذا از یک طرف گروه‌های تکفیری را به راهمی‌اندازند که نه فقط شیعه را تکفیر کنند، بلکه بسیاری از فِرق اهل سنّت را هم تکفیر کنند؛ از آن طرف هم یک عدّه مزدور را به راه بیندازند که برای این آتش هیمه فراهم کنند، بنزین روی آتش بریزند.» (۲۰ شهریور ۱۳۹۲(

-من قلباً متأسفم؛ ما (يعنى( دنياى اسلام (با وجودي‌که بايد همه‌ نيروى خود را براى مقابله‌ با توطئه‌ رژيم صهيونيستى صرف کنيم و بايستى همه‌ دنياى اسلام در برابر توطئه عليه قدس شريف و مسجدالاقصى را به حرکت در آورد( امروز ناچاريم به گرفتارى‌هايى که استکبار در درون دنياى اسلام به‌وجود آورده استمشغول شويم؛ چاره‌اى نيست. در واقع پرداختن به مسئله‌ تکفير، چيزى است که بر علماى دنياى اسلام و زبدگان و فرزانگان دنياى اسلام تحميل شده است؛ اين را دشمن به‌صورت مشکل دست‌ساز وارد دنياى اسلام کرده است و ناچاريم به آن بپردازيم. لکن مسئله‌ اصلى، مسئله‌ رژيم صهيونيستى است. مسئله‌ اصلى،مسئله‌ قدس است. مسئله‌ اصلى، مسئله‌ قبله‌ اول مسلمين، مسجدالاقصى است. اين‌ها مسائل اصلى است. »( 4 آذر ماه 13933)

 

ب- جریان تکفیر، حاصل توطئه خطرناک صهیونیسم و غرب علیه دنیای اسلام

-امروز یکی از خطرناک‌‌ترین چیزهائی که نهضت بیداری اسلامی را تهدید میکند، اختلاف‌‌افکنی و تبدیل این نهضت ها به معارضه‌‌های خونین فرقه‌‌ای و مذهبی و قومی و ملّی است. این توطئه هم‌‌اکنون از سوی سرویسهای جاسوسی غرب و صهیونیزم، با کمک دلارهای نفتی و سیاستمداران خودفروخته، از شرق آسیا تا شمال آفریقا و بویژه در منطقه‌‌ی‌‌عربی، با جد و اهتمام دنبال می شود و پولی که می توانست در خدمت بهروزی خلق خدا باشد، خرج تهدید و تکفیر و ترور و بمبگذاری و ریختن خون مسلمانان و برافروختن آتش کینه‌‌های درازمدت می گردد»(۹ اردیبهشت ۱۳۹۲(

-جریان تکفیر چند سالى است که با نقشه‌هاى استکبار و با پول برخى از دولت‌هاى منطقه و با طراحى و نقشه‌کشىِ سرويس‌هاى جاسوسى کشورهاى استعمارى (مثل آمريکا و انگليس و رژيم صهيونيستى( تجديد حيات کرده است و قوت گرفته است... بايد دنياى اسلام همه بدانند که نقش سياست‌هاى آمريکا دراين‌ميان چيست؛ نقش سرويس‌هاى جاسوسى آمريکا و انگليس و رژيم صهيونيستى در اين احياء جريان فتنه‌ تکفيرى چيست؛ اين را بايد همه بدانند. همه بايد بدانند که اين‌ها دارند براى آن‌ها کارمي‌کنند؛ نقشه از آن‌ها است، پشتيبانى از آن‌ها است، ارائه‌ طريق از آن‌ها است» ( 4 آذر ماه 13933)

 

ج - نقش رژیم صهیونیستی در پشتیبانی و حمایت از جریان تکفیر

 -سرویسهای جاسوسی امریکا و اسرائیل پشت سر این گروههای افراطی و تکفیری هستند، ولو عوامل و پیاده‌نظامشان هم خبری ندارند که پشت سر قضیه چیست؛ اما رؤسایشان می‌دانند. این را امریکا می‌خواهد. لذا آنها هم بایستی بیدار و متوجه باشند.» ( 18دی ماه 13855)

-امروز، هم جریان منحرف داعش و القاعده و امثال اینها مورد حمایت آمریکا و اسرائیلند، هم بعضی از جریانهای به نام اسلام و بیگانه‌ی از عمل اسلامی و فقه اسلامی و شریعت اسلامی، مورد حمایت آمریکا است. ....... اسلام داعشی؛ از آن طرف، اسلامِ بی‌تفاوت در مقابل جنایات صهیونیستی، در مقابل جنایات آمریکا، اسلامِ چشم‌دوخته‌ی به آمریکا و قدرتهای بزرگ و به اشاره‌ی آمریکا، اینها همه سر در یک آخور دارند؛ در یک جا اینها همه به هم می رسند»( 14خرداد 1394)

 

د- جریان تکفیر ، عامل پیشبرد اغراض صهیونیسم

 -مظهر بیداری اسلامی کسانی نیستند که با چهره‌ی عبوس و گرفته‌ خود با همه‌ی دنیا - حتی با مؤمنین و مسلمین - مواجه می شوند؛ عده‌یی را تکفیر میکنند؛ عده‌یی را با قوم‌گرایی، عده‌یی را با طایفه‌گرایی، عده‌یی را به بهانه‌های نادرست مورد تهاجم قرار می دهند. وجود اینها بشدت مشکوک است، که اصلاً چنین کسانی هستند یا در واقع همان عوامل سرویس‌های جاسوسی اسرائیل و امریکا و انگلیس‌اند که دارند این‌طور فعالیت می کنند؛ چهار نفر آدم غافل را هم دستخوش فعالیت خودشان کرده‌اند. این هم واقعیتی است که نمی شود آن را انکار کرد. (۱۱ شهریور ۱۳۸۴۴)

 -امروز شما مى‌بينيد تکفير، عاملى براى دشمنان اسلام و دشمنان امت اسلامى است؛ نه فقط شيعه، (بلکه( اهل‌سنت را هم تکفيرمي‌کنند. به‌نفع رژيم صهيونيستى، مسجداهل‌سنت را هم منفجرمي‌کنند، براى اينکه مردم و مسلمان‌ها را به هم مشغول کنند تا غافل بشوند از مسئله‌ مهم فلسطين و از حضور دشمن در دل دنياى اسلام غفلت کنند؛ هدف، اين‌هاست. ‌عده‌اى هم از روى ساده‌لوحى، بعضى هم البته از روى غرض، با آن‌ها همراهى مي‌کنند؛ اين را بايد متوجه بود. »( 4 آذر ماه 1393) 

  
ه-بهره برداری رژیم صهیونیستی از عملکرد جریان تکفیر 
- گروه‌های گوناگون با ثروتهای بادآورده به اسمهای مختلف در اطراف کشورهای اسلامی دارند تلاش می کنند، کار می کنند، تروریسم را ترویج می کنند، انفجار ایجاد می کنند، آدم ها را می کشند، بی‌گناه‌ها را در کوچه و بازار و میدان و مسجد و مانند اینها از بین می برند. سر ملّت ها را گرم کردند، مشغول کردند؛ شیعه را علیه سنّی، سنّی را علیه شیعه؛ یک عدّه را در این طرف، تندرو و فحّاش و افراطی تربیت می کنند، با پول وادار می کنند [به این کارها]، یک عدّه را متقابلاً از آن طرف تندرو و فحّاش به‌وجود می‌آورند که اینها به جان هم بیفتند و هر کدام هم یک خیل عظیمی از مردم دنبالشانند. چه بهتر از این برای صهیونیست‌ها؟ چه بهتر از این برای رژیم صهیونیستی؟ بیدار شویم! بفهمیم چه دارد در منطقه می گذرد!» ( 26 اردیبهشت 1394(

موارد مرتبط
ارسال نظر