هفته نامه داعش: ما پایان نیافته ایم
داعش در فقره اخبار هفتگی خود خبر انفجار اخیر نیویورک را کار کرده و بدون اینکه این عملیات را به صورت رسمی به خود منتسب کند می گوید عامل این عملیات می گوید که سربازی از سربازان دولت خلافت است
تاریخ انتشار : 1396/9/28
منبع : اختصاصی دبیرخانه ,

یاسر قزوینی حائری- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر جریان های سلفی جهادی

شماره 110 هفته نامه النبا از سوی دیوان الاعلام داعش منتشر شد. در این شماره نیز همچون شماره های قبلی به عملیات های داعش پرداخته شده است و همچون شماره قبل در صدر اخبار خبری از درگیری های داعش با نیروهای سوری در البوکمال قرار دارد. در ادامه نیز به عملیاتی در حی التضامن دمشق پرداخته شده و همچنین عملیاتی در ننگرهار افغانستان و ترورهایی در موصل و درگیری هایی در روستای حاوی حمام سوریه، و عملیات های کوچکی در تکریت و دیالی و کرکوک و سینا و سومالی.
النبا در ادامه اینفوگرافی از جنگ های رده را منتشر کرده است. این اینفوگراف که بر ارتداد مانع الزکاه و رفتار شدید خلیفه اول با کسانی که بین نماز و زکات فرق قائل می شدند تاکید دارد را می توان در ادامه مباحث مطرح شده در صحنه های اعدام فیلم لهیب الحرب 2 تلقی کرد.
اما در سرمقاله این شماره از النبا شاید برای نخستین بار است که داعش به مسئله "پایان داعش" پاسخ می دهد. در این سرمقاله بدون ذکر نام مقوله "پایان داعش" یادآور گزاره معروف "پایان وظیفه" بوش در عراق تلقی شده است. درواقع النبا با این مقایسه قصد دارد با اتخاذ منطق هم ارزی آمریکا و ایران را در راستای هم تعریف کند. در این سرمقاله همچنین این دوره، دوره بلا و محنت و آزمون و فتن و ملاحم تلقی شده است. در این سرمقاله که عنوان "علیکم بالشام" را یدک می کشد، دیگر بار با نگاهی آخرالزمانی جهاد در شام پایان نایافته تلقی می شود.
در ادامه النبا در مقاله ای تحت عنوان "و الف بین قلوبکم" به مسئله عدم اختلاف با یکدیگر می پردازد امری که به نظر می رسد از زوایای مختلف امروزه داعش را از درون تهدید می کند. مقاله به خوبی نشان می دهد که نیاز مبرمی به عدم اختلاف موجبات درج چنین مقاله ای را ایجاب کرده است. اختلافاتی مانند اختلافات دواعش بومی و مهاجر یا جریان بنعلی و حازمی و...
النبا در ادامه مقاله چهارم خود پیرامون ملاحم و فتن را درج می کند. در این مقاله به اهمیتی که صحابه برای ملاحم و فتن و مسائل آخرالزمانی قائل بودند پرداخته شده و در پایان اظهار می دارد که برخی در طول تاریخ خواسته اند تا احادیث ملاحم و فتن را از رهگذر بدعت بر دوره خود تطبیق دهند، امری که خود داعش نیز از آن مستثنی نیست.
در ادامه مناظره ای بین ابن تیمیه و شخصی که در نگاه ایشان جزء مبتدعه است به نقل از مجموع الفتاوی ابن تیمیه آورده شده است که در آن بدعت به قرائت سلفی بدتر از گناه شمرده شده است.
جالب است که داعش در فقره اخبار هفتگی خود خبر انفجار اخیر نیویورک را کار کرده و بدون اینکه این عملیات را به صورت رسمی به خود منتسب کند می گوید عامل این عملیات می گوید که سربازی از سربازان دولت خلافت است. می توان گفت داعش با مطرح کردن عملیات هایی از این دست در بخش اخبار هفتگی که معمولا اخباری مرتباط با داعش نیستند بر آن است که با عدم انتساب رسمی این عملیات ها به خود خود را رسانه ای مطمئن نشان دهد، از سویی با چنین ساختاری بین عملیات های رسمی و عملیات هایی که از سوی سمپات ها و یا گرگان تنهایی که ارتباط ارگانیک با داعش ندارند و به دلیل تأثیرپذیری از رویکرد داعش دست به عملیات می زنند فرق قائل شده است. در پایان این شماره از النبا نیز اینفوگرافی از عملیات های ربع اول سال 1439 در کرکوک و دیالی درج شده است .

موارد مرتبط
اختلافات اروپا در مورد سرنوشت اتباع خود که در سوریه به داعش پیوسته بودند
اشتباهی که باعث ذوق زدگی تروریست های سوری شد
اشتباهی که باعث ذوق زدگی تروریست های سوری شد
ارسال نظر