الگو برداری محتوایی شباب المجاهدین از داعش
فیلم دوم 31 دقیقه است درحالی که فیلم اول 18 دقیقه بود. فیلم دوم به عملیات شباب المجاهدین علیه نیروهای دولتی سومالی در 20 ذوالحجه 1438 در بلد حاوی از ولایت جدو می پردازد.
تاریخ انتشار : 1396/9/28
منبع : اختصاصی دبیرخانه ,

یاسر قزوینی حائری – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پیش از این درباره فیلم "واغلظ علیهم" سخن گفته بودیم. در این روزها فیلم "واغلظ علیهم2" هم از سوی مؤسسه الکتائب وابسته به شباب المجاهدین سومالی منتشر شد.
فیلم دوم 31 دقیقه است درحالی که فیلم اول 18 دقیقه بود. فیلم دوم به عملیات شباب المجاهدین علیه نیروهای دولتی سومالی در 20 ذوالحجه 1438 در بلد حاوی از ولایت جدو می پردازد.
در فیلم قبلی از آن رو که عملیات علیه نیروهای دولتی صورت می گرفت بر مرتد بودن نیروهای دولتی از آن رو که یاور کفار علیه مسلمانان هستند تاکید شده بود. این امر در فیلم جدید با تاکید و استنادات بیشتر پیگیری شده و به سخنان کسانی چون اسامه بن لادن، عبدالله عزام، ابو یحیی اللیبی و شیخ ابورمله محمد احمد روبلی استناد می شود. ابویحیی اللیبی خود در سخنانش به ناقض هشتم محمد بن عبدالوهاب اشاره می کند که "مظاهره المشرکین علی المسلمین باشد". درواقع شباب المجاهدین مشروعیت خود در عملیات علیه نیروهای دولتی را از ناقض هشتم می گیرد.
آن چیزی که این فیلم را از فیلم اول متمایز می سازد دقایق بیشتر فیلم دوم است که دو بخش آن به سخنان انتحاری "زبیر" باز می گردد. در این فیلم همچنین نسبت به فیلم قبلی اجساد بیشتری از کشته های نیروهای دولتی به نمایش در می آید.
اما شاید یکی از مهمترین بخش های فیلم در بحث عملیات انتحاری به استفاده ای بازگردد که در فیلم از روایتی منتسب به حضرت رسول صلوات الله علیه برای مشروعیت بخشیدن به عملیات انتحاری رخ می دهد.
روایتی به حضرت رسول صلوات الله علیه منتسب است که فرموده باشند: " أفضل الجهاد من عقر جواده و أهريق یا اریق دمه " (بهترین جهاد از آن کسی است که اسبش در میدان پی شده و خونش ریخته شود).
دواعش از این روایت به وفور برای مشروعیت بخشی به عملیات انتحاری بهره می برند. یکی از آخرین نمونه ها شاید استفاده از این مقوله در فیلم لهیب الحرب 2 باشد.
بر مبنای این مقوله کسی که خودروی بمب گذاری شده را سوار می شود چون مجاهدی شمرده می شود که اسب خود را سوار شده و وقتی اتومبیل را منفجر می کند در این نگاه همان مجاهدی خواهد شد که اسبش در میانه میدان پی شده است، مجاهدی که جهادش بهترین جهادهاست. از همین رو در میان دواعش زیاد به گوش می رسد که برای یک انتحاری گفته می شود" رکب جواده" یا "عقر جواده". بی شک این استفاده و القای این تفسیر به اذهان می تواند عملیات انتحاری با اتومبیل را در نگاه کنش گران بسیار با ارزش جلوه دهد. در اینجا قصد نداریم تا به شیوه استفاده از این مقوله در رسانه های داعش بپردازیم که بحثی بس مفصل است اما می توان قاطعانه گفت که اسفتاده از این مقوله در گفتمان دیگر گروه ها بسیار کم است تا جایی که می توان گفت اصلا وجود ندارد، اما جالب است که در این فیلم شباب المجاهدین برای "زبیر" که با اتومبیلی بمب گذاری شده به مواضع نیروهای دولتی حمله می کند، از این مقوله استفاده کرده و ضمن اشاره مستقیم به روایت، جهاد زبیر را مصداق افضل الجهاد تلقی می کند.

موارد مرتبط
اختلافات اروپا در مورد سرنوشت اتباع خود که در سوریه به داعش پیوسته بودند
آمریکا ارسال نیروهای داعش به گوانتانامو را بررسی می‌کند
4 نارنجک شیمیایی داعش در موصل کشف شد
ارسال نظر