فیلم «تحریر الشام» علیه «داعش»
در این فیلم با توجه به تصاویر بر این امر تاکید می شود که دواعش در هنگام مواجهه پا به فرار می گذارند و این همان مسئله ایست که معمولا دواعش در رسانه خود بر آن تاکید دارند.
تاریخ انتشار : 1396/10/4
منبع : اختصاصی دبیرخانه ,

یاسر قزوینی حائری – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مؤسسه امجاد وابسته به هیئت تحریر الشام یا همان جبهه النصره سابق فیلمی 22 دقیقه ای علیه داعش و حمله های اخیر داعش به مناطق تحت سیطره تحریر الشام در ریف حماه به ویژه منطقه رهجان و مناطق اطراف آن منتشر کرد.
این فیلم که «سفهاء الاحلام» نام دارد از شیوه های فیلم برداری رایج میان گروه های سلفی جهادی از جمله استفاده از دوربین های گوپرو برای ایجاد تصاویر اول شخص و استفاده از فیلم برداری هوائی و هلی شات استفاده می کند.
در این فیلم مراحل مختلف هجوم تا شکست و هزیمت داعش در مقابل تحریر الشام از سوی برخی اعضای تحریر الشام مثل ابوعبدالرحمن الشامی و شامل الانصاری توضیح داده می شود و ابوالیقظان المصری یکی از اعضای شواری شرعی تحریر الشام نیز مسائل ایدئولوژیک جنگ علیه داعش را بیان می دارد.
در این فیلم همچنانکه نام آن نیز نشان می دهد بر خارجی بودن دواعش تاکید می شود و با استناد به مقوله سست و ضعیف منتسب به پیامبر اکرم صلوات الله علیه مبنی بر اینکه خوارج را باید چون عاد یا چون عاد و ثمود از میان برد کشتن بلکه ریشه کنی ایشان تجویز می شود، به ویژه اینکه فعالیت های دواعش در راستای منافع نظام سوریه قلمداد می شود.
در این فیلم با توجه به تصاویر بر این امر تاکید می شود که دواعش در هنگام مواجهه پا به فرار می گذارند و این همان مسئله ایست که معمولا دواعش در رسانه خود بر آن تاکید دارند.. یعنی فرار دشمنان داعش از مقابل آن.. فیلم به ما می گوید دواعش اگر هم فرار نکنند بدون اینکه کسی در اطرافشان باشد کمربندها یا جلیقه های انتحاری خود را منفجر می کنند به گونه ای که فقط خودشان کشته می شوند. یکی از صحنه های هلی شاتی که درگیری نزدیک بین دواعش و اعضایی از تحریر الشام را نشان می دهد بر این امر تاکید می کند. در پایان این صحنه داعشی ای که در یک خانه سنگر گرفته بدون اینکه کسی در اطرافش باشد جلیقه انتحاری خود را منفجر می سازد.
در این فیلم ابوالیقظان المصری از کنار اجساد پاره پاره دواعشی که بدون اینکه به کسی جز خود آسیب بزنند کمربندهای انتحاری خود را منفجر ساخته اند گذر می کند و جملاتی را بر زبان می آورد که بیشتر بر خوارج بودن دواعش تاکید دارد. لازم به ذکر است که برخی از تصاویر این فیلم قبلا در قالب گزارش های مختلف منتشر شده بودند.

موارد مرتبط
غرب برای هیولای داعش آماده نیست
زندانیان داعش تهدیدی جدی برای نیروهای آمریکایی مستقر در شمال سوریه
پس از دستگیری عبدالناصر قرداش موسسان داعش در چه وضعیتی به سر خواهند برد؟
ارسال نظر