معضل سوریه: هدف مشترک نهایی ، ولی چگونه باید به آن رسید؟
دولت ترامپ دارای اهداف مشترک ظاهری با روسیه و همه قدرت های منطقه ای در خاورمیانه است - یعنی انتقال سیاسی که به استقرار دولت تازه و غیرمتمرکز خواهد انجامید و می تواند بار دیگر حاکمیت را بر سراسر کشور برقرار سازد.
تاریخ انتشار : 1396/12/12

اکنون و همان گونه که کابوس جنگ و دیپلماسی منفعل در خلال هفت سال گذشته نشان داده، مشکل چگونگی رسیدن به این هدف است. من در مقاله اخیر خود بر میزان دشوار بودن این مسیر و حساسیت مذاکرات در ژنو برای ایجاد سوریه نوین تأکید کرده ام.
در مقاله روز جمعه خود بر وجود "یک تحول تازه جنجالی" در تفکرات در مورد چگونگی ایجاد ثبات در سوریه تأکید کردم که "برخی از مقامات آمریکایی و اسرائیلی به آرامی" در مورد آن بحث می کنند. مشکل این است که چگونه اقتدار دولت سوریه را به تدریج در منطقه شرق رود فرات برقرار کرد. این منطقه در حال حاضر تحت کنترل نیروهای ویژه آمریکا و متحدان کُرد سوری آنها قرار دارد. من این تعریف از تفکرات مورد نظر آمریکا و اسرائیل را بر اساس توضیحات چندین منبع مطلع مطرح کرده ام.
با توجه به حساسیت همه مسائل مرتبط با سوریه، یادآوری این نکته مهم است که هیچ تغییر واقعی در سیاست آمریکا ایجاد نشده است. دولت ترامپ می گوید نیروهای آمریکایی تا زمان شکست دولت اسلامی در منطقه شمال شرقی سوریه باقی خواهند ماند تا منطقه مذکور با کسب ثبات کافی، مانع بازگشت این گروه تروریستی شود. یک مقام ارشد دولت آمریکا روز شنبه به من گفت هیچ مذاکره ای با سازمانی در واشنگتن یا با اسرائیل در مورد گزینه های موجود صورت نگرفته است.
من یادآور شدم که برخی از مقامات هدف نهایی را "استقرار دولت و نه بازگشت رژیم" می دانند. ولی این رویکرد به معنای احیای قدرت رئیس جمهور بشار اسد نیست که میلیون ها نفر از مردم سوریه، قتل عام مردم این کشور به دست وی را نخواهند بخشید.
منظور تحلیل گران از اصطلاح بازگشت دولت، اتخاذ گام های ساده مقدماتی مانند پرداخت حقوق معلمان، تعمیر سدها و دیگر تأسیسات مولد برق و تسهیل عرضه مواد خوراکی به مردم است. آنها در اجرای این اقدامات معتقد به دور زدن گفتگوهای ژنو نیستند. مقامات دولت ترامپ با ابراز احتیاط گفته اند حتی این اقدامات بسیار ابتدایی نیز هنوز تأیید آشکار آمریکا را به همراه ندارند.
حل نهایی مسئله سوریه با یک معضل مواجه است: نیروهای آمریکایی و متحدان آن اکنون کنترل بر یک سوم از خاک این کشور را، و روسیه و متحدان سوری و ایرانی آن بیشتر بخش های دو قسمت دیگردر غرب را در اختیار دارند. آمریکا و روسیه نمی خواهند بخش عمده نیروهای رزمی خود را در سوریه نگه دارند و همه طرف ها می گویند که خواستار سر برآوردن یک سوریه واحد از میان ویرانه های جنگ هستند. ولی هر یک از طرف ها برای حفظ برتری خود در فرایند چشم نواز ژنو، از نیروهای دست نشانده خود حمایت می کنند و به دنبال حفظ یا توسعه مناطق تحت نفوذ خود هستند – و این مناقشه خونبار همچنان ادامه دارد.

موارد مرتبط
چگونه مدارک و مستندات علیه نیروهای داعش جمع آوری می شود
بازگشت داعش تا چه حد محتمل است؟
الرکبان؛ زندان پناهجویان، پناهگاه تروریست ها
ارسال نظر