بیانیه سخنگوی داعش... جدید اما بدون حرف تازه
تاریخ انتشار : 1397/2/22
منبع : https://t.me/tabeshc ,

 مؤسسه الفرقان یکی از مؤسسات رسانه ای رسمی داعش در حالی یک بیانیه صوتی 49 دقیقه ای از سخنگوی داعش ابوالحسن المهاجر تحت عنوان "فبهداهم اقتده" منتشر کرد که از انتشار آخرین بیانیه وی زمان زیادی می گذرد. با این وجود نمی توان گفت که این بیانیه صوتی با وجود تکرار فراخوان حمله به ایران و روسیه در کنار هم اطلاعات و یا مسائل جدیدی را در مورد داعش مطرح می کند.

 ابوالحسن المهاجر که روزی یکی از نریتورهای ویدئوهای داعش به شمار می رفت پس از کشته شدن ابومحمد عدنانی سخنگوی سابق داعش بیش از یک سال است که به عنوان سخنگوی این گروه تعیین شده و در بیانیه اخیر با توجه به اینکه داعش روزهای خوبی را سپری نمی کند هم نوا با جهت گیری رسانه ای داعش در یک سال گذشته، این گروه را در روزهای امتحان و ابتلاء و آزمون خود تلقی کرد.

 یکی از ویژگی های داعش این است که نخبه گرایی خود را بر توده گرایی و همراهی با مردم ترجیح می دهد، و این ویژگی مهمی است که در دوره جدید کمتر از گروهی که مدعی حکومت است می تواند سر بزند. این هم خط رسانه ای دیگری است که به ویژه پس از آزادسازی موصل از سوی داعش بروز کرد. جالب بود که بر خلاف انتظار مخاطب، دستگاه رسانه ای داعش پس از آزاد شدن موصل به جای اینکه خواستار ایجاد تلقی نارضایتی مردم از حضور نیروهای دولتی پس از شکست داعش باشد بر نشان دادن خشنودی مردم و خوشحالی ایشان نسبت به خروج داعش تأکید می ورزید و نسبت به این امر شکایت می کرد. درواقع بروز این امر در روزگاری که افکار عمومی فاکتور مهمی را در مناسبات قدرت بازی می کند از هر گروهی تعجب برانگیز است. در این بیانیه نیز ابوالحسن المهاجر نسبت به رضایت مردم از خروج داعش از شهرهایی مثل رقه شکایت می کند و از این رهگذر تعداد زیادی از مسلمانان را مرتد تلقی می کند.

 المهاجر همچنین در این بیانیه با اشاره به بیعت با ابوبکر البغدادی هم گام با رسانه های دیگر داعش از جمله مجله هفتگی النبا تلویحا اخبار ضد و نقیض درباره کشته شدن یا اسارت ابوبکر البغدادی را از تریبون رسمی داعش نفی می کند.

 سخنگوی داعش در جای دیگری از بیانیه خود بر مبنای فرایند دیگری سازی ای که از قبل نیز در پیش گرفته بودند، به تعبیر خود "سلمان و پسر سفیهش"، "سیسی و ارتشش"، ایران و محمود عباس و حماس را با آمریکا و روسیه و اروپایی ها یکی تلقی کرده و خود را به عنوان تنها گروه مسلمان در برابر تمام قدرت های منطقه ای و بین المللی تلقی می کند.

 یکی دیگر از روندهای رسانه ای پیگیری شده دیگری که در هفته های اخیر به ویژه از سوی رسانه های غیر رسمی داعش چون رماح و صناعه الرجال و العزم و اشهاد و العبد الفقیر پیگیری شد اظهار مخالفت و دشمنی شدید با دمکراسی به ویژه انتخابات پیش رو در عراق بود. المهاجر همگام با این روند رسانه ای در بیانیه خود اهل سنت عراق را به شدت از حضور پای صندوق های رأی برحذر می دارد و صندوق های رأی را در عراق از اهداف اصلی حملات روزهای آینده خود تلقی می کند. المهاجر در پایان سخنان خود دواعش را به طور ویژه به حمله به ایران و روسیه فرامی خواند.

کلمات کليدي:
موارد مرتبط
چگونه مدارک و مستندات علیه نیروهای داعش جمع آوری می شود
اهل سنت اویغور و مظالم کمونیست های چینی
داعش بهانه ای برای اسلام هراسی مدعیان دموکراسی و حقوق بشر
ارسال نظر