حزب التحرير و آينده اسلام گرايي در آسياي مركزي از نگاه غرب
حزب‌التحرير اسلامي يك سازمان سياسي ـ مذهبي است كه هدف آن در وهله اول احياي روش زندگي مبتني بر اسلام و رساندن پيام اين دين به سراسر جهان و در وهله بعد جهاد با آمريكا، سرنگوني رژيم‏هاي وابسته و ايجاد يك حكومت مذهبي بر اساس شريعت و خلافت اسلامي است. اين حزب ضمن تبليغ افكار و ايده‌هاي ساده و در عين حال جذاب، مدل غربي سكولاريسم و انديشه‏هاي تساهلي و جديد را به واسطه تحميلي و اجباري بودن آنها و نيز اقتدارگرايي كشورهاي منطقه به چالش مي‏طلبد. به نظر مي‌رسد بين موفقيت حكومت‌هاي سكولار منطقه و تعميق دموكراسي با گسترش بنيادگرايي در آسياي مركزي رابطه‌اي معكوس وجود داشته و حكايت از يك بازي با حاصل جمع صفر دارد. فرهاد نوايي - مليحه شاه علي
تاریخ انتشار : 1396/1/15
موارد مرتبط
فایل های پیوستی
ارسال نظر