درگیری خونین "القاعده" و "داعش" در یمن
دو گروه داعش و القاعده هر جا که باشند رقابت شدیدی با یکدیگر خواهند داشت. این رقابت از جنبه های مختلف عقیدتی تا جنبه های شخصی را می تواند پوشش دهد. اما در این روزها درگیری شدید و خونینی بین این دو گروه در سرزمین پیچیده یمن پیش آمده که هر یک از دو گروه خود را در این درگیری محق و دیگری را متهم می سازند.
تاریخ انتشار : 1397/5/17

دکتر سید یاسر قزوینی حائری – پژوهشگر رسانه های گروه های افراطی

جریان از آنجا آغاز شد که یک گروه از سربازان القاعده در حال عبور از نقاط تحت سیطره داعش در منطقه قیفه بودند که به دستور ایست دواعش وقعی ننهادند و موجبات درگیری را فراهم آوردند که طی آن تعدادی از اعضای القاعده توسط داعشی ها دستگیر شدند. دواعش از طریق خبرگزاری خود اعماق فیلمی از القاعده ای ها منتشر ساخت. فیلمی که اعضای القاعده نیروهای خود را در حادثه مقصر می دانستند البته نباید انتظار می داشت که از خبرگزاری اعماق جز این هم منتشر شود. اما ماجرا به اینجا ختم نشد و اعضای القاعده یمن در دو یادداشت که از سوی مؤسسه البدر منتشر شد داعش را به باد انتقاد گرفتند. نخستین یادداشت از آن کسی است که خود را جدا شده از داعش قلمداد می کند. در این یادداشت بیشتر انتقادات، انتقادات عقیدتی است به گونه ای که نویسنده روش دواعش در تکفیر عموم مسلمانان و عموم مردم ابین یا تکفیر به مجرد شک به یک شخص را یادآور می شود. در این یادداشت به فساد مالی مسؤولان داعش یمن و همچنین تلاش دواعش برای ایجاد شکاف در میان القاعده ای ها و ضربه زدن به رقیب اشاره شده است. در یادداشت دوم نیز که به نظر می رسد پس از فیلم خبرگزاری اعماق منتشر شده داعش تحت عنوان "خوارج" گروهی خیانتکار تلقی شده است که بر اجساد گروه هایی مثل انصار الاسلام در عراق شکل گرفته و حالا می خواهد خلافت دروغین خود را بر روی اجساد القاعده ای های یمن برپا سازد. در این یادداشت القاعده ای ها داعش را تهدید می کنند که در صورت عدم آزادی نیروهاشان، از داعش انتقام خواهند گرفت.

photo_2018-08-07_13-36-58.jpg

اما داعش پس از انتشار فیلم اعترافات اسیران القاعده ای فیلمی از ولایه البیضاء منتشر کرد تحت عنوان "البادی اظلم" و در آن همچون القاعده ای ها با آوردن یکی از تعابیر مشهور البغدادی "والله لنثارن ولو بعد حین لنثارن" وعده انتقام به القاعده داد. در این فیلم کشته شدن اعضای القاعده توسط داعش شایعه ای خوانده شده که القاعده ای ها به بهانه آن دست در دست نیروهای دولتی (معروف به نیروهای شرعیه) به مواضع دواعش حمله کرده اند. در این فیلم نیز با برخی از اسرای القاعده مصاحبه شده و ایشان نیز نیروهای خود را در حادثه ایست بازرسی قیفه مقصر تلقی می کنند.

photo_2018-08-07_13-39-20.jpg

در این فیلم اتهام خارجی بودن نیز که از سوی القاعده ای ها و البته بیشتر اهل سنت به داعش زده می شود نیز نفی شده است. در این فیلم دواعش در اقدامی مظلوم نمایانه تصاویری از کشته های خود را در مواجهه با القاعده بعد از حادثه ایست بازرسی منتشر کرد. چند روز پس از انتشار این فیلم نیز دوباره خبرگزاری اعماق فیلمی از کسی که مدعی شد از القاعده جدا شده و به داعش پیوسته منتشر کرد. این فرد که خود را ابومسلم الهاشمی می خواند مدعی است به خاطر منکراتی که از القاعده ای مشاهده کرده از جمله کشیدن سیگار و مصرف کردن "قات" و همچنین مخالفت های ایشان با شریعت از جمله همکاریشان با ارتش یمن و جنگشان با داعش از ایشان جدا شده و در حال حاضر با داعش بیعت کرده است.

photo_2018-08-07_13-37-49.jpg

موارد مرتبط
تکنیک های رسانه ای داعش
داعش، دولت ایدئولوژیست یا دولت اسلامی؟
سریال تکراری آمریکا در فراری دادن داعشی‌ها
ارسال نظر