جریان‌شناسی فکری- سیاسی تصوف در افغانستان
این نوشتار به دنبال تبیین و تحلیل سلسله‌هایی از تصوف در افغانستان است
تاریخ انتشار : 1397/5/30

فرقه‌های تصوف در افغانستان کمتر از منظر جایگاه سیاسی آن مورد توجه قرار گرفته‌اند. این نوشتار به دنبال تبیین و تحلیل سلسله‌هایی از تصوف در افغانستان است که از عمارت خانقاه بیرون آمده­اند، وارد عرصه سیاست و قدرت شده­اند و جریان­های فکری-سیاسی خاصی را پدید آورده‌اند. با توجه به حضور سه فرقه نقشبندیه، قادریه و اسماعیلیه در فضای صوفیگری و باطنی‌گری افغانستان، بحث جریان‌شناسی فکری- سیاسی تصوف در سلسله نقشبندیه را می‌توان منتهی به جریانی دانست که خاندان مجددی رهبری معنوی و سیاسی آن را بر عهده داشته و سازمان سیاسی آن «جبهه ملی نجات» است؛ سلسله قادریه را می‌توان جریانی دانست که خانواده گیلانی در آن پیر طریقت و زعیم سیاست شناخته می‌شود و «حزب محاذ ملی اسلامی» پایگاه سازمانی آن است. فرقه اسماعیلیه که به دلیل مشرب صوفی‌گرایانه‌اش در زمره متصوفه قرار گرفته، به جریانی کوچک اما منسجم ختم می‌شود که رهبری آن را خاندان سادات نادری برعهده دارد و «حزب پیوند ملی» به عنوان بازوی سیاسی آن عمل می‌کند.

نویسندگان
حسین زحمتکش  1؛ امان الله شفایی2
1استادیار مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران
2کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران

اصل مقاله را می توانید در فایل ضمیمه بیابید

کلمات کليدي:
موارد مرتبط
برداشتن تحریم‌ها از تیم مذاکره کننده طالبان؛ محور رایزنی‌ها «خلیلزاد» و «کابلوف»
بیش از ۲۰ گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند
برگزاری پنجمین دور مذاکرات افغانستان با طالبان در قطر
فایل های پیوستی
JCEP_Volume 8_Issue 2_Pages 251-271
این فایل 26 بار دانلود شده است
ارسال نظر