جهانی‌شدن و تروریسم جدید: ارائه مدلی مفهومی
تروریسم بین‌الملل را می‌توان در چارچوب تحوّلات نظام‌بین‌الملل توصیف نمود.
تاریخ انتشار : 1397/5/30

 در این راستا مقاله حاضر به بررسی تحوّلات جدید در سایه جهانی‌شدن و اثر آن بر شکل‌گیری تروریسم جدید می‌پردازد. سؤال اصلی این نوشتار آن است که اصولاً مهم‌ترین عوامل ایجاد و توسعه تروریسم جدید موثر بوده است؟ در پاسخ به این پرسش باید اشاره نمود: به‌ لحاظ سیستمی مؤلفه‌های مختلف فرآیند جهانی‌شدن، که بخش‌هایی از آن سبب توسعه و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی، و نیز گسترش توسّل به ایدئولوژی به عنوان عامل رهایی از سرخوردگی و بحران هویّت ناشی از جهانی‌شدن گردیده، از مهم‌ترین علل ایجاد وگسترش تروریسم جدید بوده است. در توضیح باید گفت فرآیند جهانی‌شدن سبب ایجاد بازیگران جدید غیرحکومتی، گسترش دولت‌های انتقالی ضعیف، جنایات سازمان‌یافته، مهاجرت گسترده و افزایش ناهمگونی نژادی در کشورها گردیده و تحوّلات فناورانه به توسعه سلاح‌های کشتار جمعی که خود از عوامل اصلی تروریسم جدید است، منجر گردیده است. مقاله حاضر در پی ارائه مدلی تحلیلی برای نظام‌مند نمودن علل مذکور و بیان روش‌مند نحوه شکل‌گیری تروریسم جدید در نظام بین‌الملل می‌باشد

دکتر ابوذر گوهری‌مقدّم
استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق

جهت دریافت اصل مقاله به فایل ضمیمه مراجعه فرمایید.

کلمات کليدي:
موارد مرتبط
گزارش حقوق بشری: زندان‌های مصر محلی برای پرورش افراط‌‌گرایی
نادیده گرفته شدن و محرومیت، مهم ترین انگیزه های افراط گرایی
عملیات ادلب؛ ناقوس مرگ تروریسم در سوریه
فایل های پیوستی
ارسال نظر