داعش، بازگشت البغدادی چه مفهومی به همراه دارد
لفاظی و تهدیدات دولت اسلامی بار دیگر در یک پیام صوتی رهبرش مطرح گردید
تاریخ انتشار : 1397/6/10

روزی که داعش مسئولیت چندمین حملۀ خود را با چاقو در فرانسه برعهده می گیرد، یک پیام جدید صوتی رهبر دولت اسلامی سر بر می آورد. طی آن البغدادی بار دیگر تمام لفاظی و تهدیداتی را که از ژوئن سال ٢٠١٤ ما را به آنها عادت داده بود، مطرح می کند. طی سه سال چندین پیام ارسال شد لیکن هیچ پیام ویدئویی در کار نبود. 
این هالۀ ابهام و غیرقابل دستگیر بودن وی امیدهایی را در دل کسانی که بی وقفه جنگ مقدس را در غرب و نیز در صحنۀ جنگ در سوریه و عراق دنبال کرده بودند، زنده نمود. پیام صوتی که در ماه اوت ضبط گردید، به آمریکا و ترکیه و مناظره های سیاسی و دیپلماتیک اخیرشان اشاره می کند و مملو از دشنام علیه غرب و درخواست به وارد آوردن ضربه در آمریکا، کانادا و اروپاست. 
البغدادی همچنین گفت که پیروزی در فتح سرزمین ها نیست و از افراد خود خواست تا آخرین قطرۀ خون در سوریه و عراق بجنگند و از اختلافات داخلی چریک های سوری که باعث شکست در دمشق و عقب نشینی از غوطه گردید، گلایه کرد. 
فرامین البغدادی خطاب به افرادش که هنوز در سراسر خاورمیانه در صحنه حضور دارند، حائز اهمیت هستند: مداخله در اردن به منظور سرنگونی دولت این کشور، مجازات کردهایی که به اعراب خیانت کردند و حمایت از سنی هایی که هنوز در عراق می جنگند. 
می توان تحلیل کارشناسان را به ویژه پس از آنکه در یک گزارش سازمان ملل مشخص گردید که هنوز در حدود ٢٥ هزار نفر فعال در میدان نبرد حضور دارند که آمادگی انجام هر کاری را دارند، روی این موارد متمرکز ساخت. 
نیروهای جهادی که اکنون به واسطۀ پیام جدید رهبرشان تقویت گردیده اند، هنوز فعال هستند و قصد دارند راه خلافت را ادامه دهند. 
بنابراین چنانچه بُعد نظامی خلافت در سال ٢٠١٧ به پایان رسید، جنگ چریکی در یکی از جنجالی ترین مراحل خود به سر می برد و این پیام البغدادی برای کسانی که امیدوارند خطر جهادگرایی را پشت سر نهاده باشند، نویدبخش نیست. 
هنوز باید در سوریه و لیبی صلح برقرار کرد، قدرت را در عراق و افغانستان تبیین نمود، مقاصد ژئوپلیتیک ایران، ترکیه و عربستان را فرونشاند و شبکۀ تبلیغاتی اسلام گرایانه در آمریکا و اروپا را متوقف ساخت. در ضمن القاعده نیز وجود دارد که مرحلۀ خوابش ممکن است به زودی به پایان برسد. بنابراین در این راستا باید کاملاً هشیار بود.

موارد مرتبط
هر کسی می تواند در تلگرام با تروریست ها ارتباط برقرار کند
داعش وقتی نابود می شود که جنگ های نیابتی غرب در خاورمیانه تمام شود
استراتژی تازه داعش برای بقا و جلب نیروی تازه
ارسال نظر