ریشه های پیدایش و رشد جریان های تکفیری در آسیای جنوب غربی
تاریخ انتشار : 1397/8/9
منبع : مسلمنا ,

منشأ پیدایش جریان تکفیری و عواملی که موجب رشد آن شده اند نیازمند کاوش و بررسی دقیق است؛ درواقع این جریان دارای دو دوره پیدایش و گسترش است؛ هرچند در پیدایش آن تفکرات افرادی چون احمد بن حنبل تا ابن قیّم جوزیه نقش داشته اند اما مهم ترین عامل و مقطع اوج گیری آن را باید زمانی دانست که غرب به سردمداری بریتانیا این جریان را ابزار مناسبی برای تأمین منافع خود یافت و درنتیجه با ایجاد اتحاد بین آن ها و نهاد قدرت، نه تنها تکفیر را از موضع ضعف خارج کرد بلکه زمینه توسعه آن را در جنوب غرب آسیا فراهم ساخت.

البته وجود زمینه های اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی- اجتماعی، ثروت های نفتی، عالمان بی پروا و جاهلان مقدس مآب، سرعت و دایره گسترش تکفیر را افزایش داد و غلو و محترم نشمردن حریم مقدسات مذهبی از سوی برخی از گروه های منتسب به شیعه، باورپذیری ادعاهای تکفیری ها را تسهیل کرد و در گام بعد توجه غرب را برای استفاده از آن ها برای ایجاد تنش و اختلافات مذهبی به خود معطوف ساخت؛ مقاله حاضر به روش کتابخانه ای و توصیفی عارضه تکفیر را در بین اهل سنت و شیعیان مورد کالبدشکافی قرار داده است.

نویسندگان:

دکتر سیدمحمد حسینی: دانشیار دانشگاه تهران

 آقای علی محمودی: کارشناس ارشد دانشگاه تهران

 خانم زینب محمودی: دانشجوی دکترا دانشگاه تهران

 

فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام - سال پنجم، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1394.

موارد مرتبط
عملیات ادلب؛ ناقوس مرگ تروریسم در سوریه
چگونه جنگ غرب در لیبی به گسترش تروریسم در ۱۴ کشور انجامیده است
افشاگری مهم سید حسن نصرالله درباره داعش و حامیانش و ابعاد توطه آمریکایی سعودی صهیونیستی
فایل های پیوستی
ارسال نظر