نقدی بر مقاله شیخ محمد خطیب درباره ضرورت های احیای جهاد اسلامی
اساس نیوز :در فضای گفتمان جاری در دنیای اسلام ،جایگاه و ضرورت های احیای جهاد اسلامی همواره یکی مباحث مطرح در بین فعالان و صاحب نظران مسلمان بوده است . در طیف بندی های فکری انجام شده پیرامون این فریضه، بخشی از فعالان مسلمان اعتقاد دارند، احیای این فریضه الهی تنها راه بازگشت عظمت و عزت به دنیای اسلام است .در نقطه مقابل نیز برخی بر این باور هستند که شرایط این ایام امت اسلامی، به هیچ وجه قابل قیاس با صدر اسلام نیست.این طیف بر این اعتقادند که جهاد اسلامی در صدر اسلام برای تبلیغ شریعت مقدس به سایر مناطق مورد نیاز بوده است .اما امروز نیاز حیاتی دنیای اسلام حفظ اسلام و مسلمانی است . علت نگارش این مقدمه، انتشار مقاله ای از شیخ محمد خطیب در فضای مجازی است .وی در مقاله ای تحت عنوان" جهاد تنها راه پیروزی و تاثیرات آن در بازگرداندن عزت و ابهت مسلمین" تلاش داشته است ضرورت های احیای فریضه جهاد را برای جامعه اسلامی تبیین نماید.
تاریخ انتشار : 1397/8/10
منبع : اساس نیوز ,

اساس نیوز :در فضای گفتمان جاری در دنیای اسلام ،جایگاه و ضرورت های احیای جهاد اسلامی همواره یکی مباحث مطرح در بین فعالان و صاحب نظران مسلمان بوده است .

در طیف بندی های فکری انجام شده پیرامون این فریضه، بخشی از فعالان مسلمان اعتقاد دارند، احیای این فریضه الهی تنها راه بازگشت عظمت و عزت به دنیای اسلام است .در نقطه مقابل نیز برخی بر  این باور هستند که شرایط این ایام امت اسلامی، به هیچ وجه قابل قیاس با صدر اسلام نیست.این طیف بر این اعتقادند که جهاد اسلامی در صدر اسلام برای تبلیغ شریعت مقدس به سایر مناطق مورد نیاز بوده است .اما امروز نیاز حیاتی دنیای اسلام حفظ اسلام و مسلمانی است .

علت نگارش این مقدمه، انتشار مقاله ای از شیخ محمد خطیب در فضای مجازی است .وی در مقاله ای تحت عنوان" جهاد تنها راه پیروزی و تاثیرات آن در بازگرداندن عزت و ابهت مسلمین" تلاش داشته است ضرورت های احیای فریضه جهاد را برای جامعه اسلامی تبیین نماید.

نویسنده در ابتدای این مقاله با ذکر آیاتی از کلام حق از حتمی بودن تحقق وعده الهی در نابودی ظالمان و نصرت حقیقت طلبان سخن به میان آورده است . وی در ادامه با اشاره به سیاست های آمریکا بر علیه بلاد اسلامی، خاطرنشان می کند که آمریکا با معیارهای دوگانه خود در زمینه هایی مثل مبارزه تروریسم و حقوق بشر ،کشورهای اسلامی را تضعیف و اسرائیل و یهود را تقویت می کند.

شیخ محمد خطیب در ادامه این مطلب با انتقاد از سکوت حاکمان مسلمان در برابر سیاست های ضد اسلامی آمریکا، خاطر نشان می کند که این سکوت و انفعال، عربده کشی های آمریکا در دنیای اسلام را بیشتر کرده است.تشدید سرکشی های امریکا نمایانگر این است که عمر امپراطوری این کشور هم به مانند سایر امپراطوری های سرکش گذشته رو به پایان است و این وعده خداوند است.

   نوسنده در ادامه تاکید می کند:عمل به اعتقادات و باورهای دینی، توان بالایی برای ما ایجاد خواهد کرد و تنها راه بازگشت امت اسلامی به دوره شکوه عمل به تکالیف شرعی و در راس آن جهاد اسلامی است.پالایش عقیدتی نقطه آغازین و حیاتی ایجاد حرکت در امت اسلامی است .عقیده پرچمی است که مومنان در زیر آن و بخاطر آن مجاهدت می کنند.

مباحث بیان شده در این مطلب بیان کننده یک درد عمومی امت اسلامی است .درد کنونی ما ذلت و خواری امت اسلامی و ناتوانی ما در حفظ باورهای دینی مان است .اما در این بحث دو نکته ظریف و قابل توجه وجود دارد :

مسیر و مقصد جهاد

   یکی از مسائل مهم در پیرامون جهاد اسلامی در دو دهه اخیر این است که بنظر می رسد برخی از گروه های مدعی احیای جهاد اسلامی هدف و مقصد جهاد را فراموش کرده اند .این گروه ها به اسم جهاد، بجای تمرکز بر دفع مداخلات کفار و غربی ها در بلاد اسلامی ، شمشیر را بر روی برادران دینی خود کشیده و باعث بروز جنگ های داخلی در کشورهای اسلامی شده اند.

    تفاوت بزرگ کارهای گروه های به اصطلاح جهادی با مجاهدت های دلاوران صدر اسلام این است که در صدر اسلام هدف اصلی عملیات جهادی،کفار صلیبی و جهود بودند .اما امروز مشاهده می کنیم که برخی از گروه های افراطی بنام جهاد، برادران دینی خود را هدف قرار داده و با قتل و عام زنان و بچه های مسلمانان در اوهام خود همنشین حوریان بهشتی می شوند.

    نتایج و لطمات چشمگیر اقدامات مدعیان جهاد در کشورهای اسلامی تا حدی عمق پیدا کرده است که برخی از صاحب نظران با تشکیک جدی در پشت پرده این گونه فعالیت ها، بر این اعتقادند که این گونه گروه ها دست نشانده غرب بوده و با هدف ایجاد جنگ و خشونت در دنیای اسلام مجهز شده اند.

اثبات صحت و سقم این ادعا محتاج زمان و دسترسی به منابع و اسنادی است که این ادعاها را ثابت کند .اما در یک نگاه کلی می توان گفت که نتیجه قطعی فعالیت های گروه های موسوم به جهادی (سوای نیات واقعی مدعیان آن) چیزی جز تشدید واگرایی مذهبی در دنیای اسلام نبوده است .

  از منظری متفاوت فعالیت  برخی از تحرکات مدعیان احیای جهاد اسلامی، باعث تشدید مداخلات کفار در دنیای اسلام شده است.واقعیت این است که علت اصلی افزایش حضور و مداخلات کفار در سرزمین های اسلامی فعالیت گروه هایی است که بنام اسلام دست به خشونت زده و همین فضا، بهانه حضور غربی ها را در منطقه فراهم می کنند.البته برخی از حکام اسلامی هم برای تداوم قدرت و حاکمیت خود برای حضور آنها فرش قرمز پهن می کنند.

جهاد نظامی یا جهاد فکری

     یکی از مفروضات بنیادی مدعیان جهاد اسلامی این است که دنیای اسلام آماج مداخلات دول غربی و در راس آنها آمریکا قرار گرفته و بر این اساس باید با توسل به تجهیز نظامی، کفار را از بلاد اسلامی خارج کنیم .این ادعا تا حدی درست است .اما واقعیت جاری در امت اسلامی این است که در شرایط کنونی دولت های غربی و بویژه آمریکا برای کنترل و دخالت در امور کشورهای اسلامی نیازی به حضور نظامی در منطقه ندارند.

    دنیای غرب در دو دهه گذشته در چارچوب یک برنامه ریزی پیچیده و موثر با تکیه بر فناوریهای مدرن مثل شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی، ذهن جوانان مسلمان ما را به تسخیر خود درآورده است .امروز غرب نیازی به لشگرکشی به بلاد اسلامی ندارد .ایجاد رسوب های فکری خطرناک در ذهنیت جوانان ما نسبت به دین و باورهای مذهبی از جمله ثمرات این اقدامات بوده است .امروزه الگوی مطلوب برای سبک زندگی نسل جوان ما همان سبک زندگی غربی بوده و سبک زندگی اسلامی برای بخش قابل توجهی از جوانان مسلمان چیزی جز تهجر و عقب ماندگی نیست .

     بر اساس شرایط فوق، اولویت نخست جهاد در عصر کنونی خیزش فکری و فرهنگی است .در چارچوب خیزش فکری، با تکیه بر واقعیت های جهان مدرن، باید تفسیری به روز از اسلام را به جوانان خود منتقل نماییم.

علمای ما نیز باید به علم روز مجهز گردند .

شیوه بیان و انتقال مفاهیم دینی نیز باید به روزتر گردد.

امروز دیگر نمی توان فقط با ترسیم یک چهره دردناک و وحشتناک از عذاب جهنم، جوان را به رعایت دین و آموزه های شرعی خود مقید کرد.باید به گونه ای عمل کنیم که جوان ما عاشقانه مسلمان شود نه از روی ترس و وحشت از عذاب روز آخرت!

موارد مرتبط
چیستی افراط گرایی در اسلام سیاسی: ریشه های هویتی و کنش هنجاری
یک اسلام بیش از پیش چینی: اینهم از راهبرد چین
ریشه یابی افراط گرایی گروه های دینی جهان اسلام در آراء و اندیشه های ابن تیمیه
ارسال نظر