جذب جوانان از طریق مجله«شباب الخلافة» تلاش جدید داعش برای جذب نیرو
مرکز رصد و پژوهش فتاوای تکفیری و دیدگاه های افراطی دار الإفتاء مصر از چاپ و انتشار مجله جدیدی با نام «شباب الخلافة» توسط داعش برای جذب نیرو و انجام عملیات های تروریستی خبر داد.
تاریخ انتشار : 1397/8/23
منبع : اختصاصی دبیرخانه کنگره ,

از جمله خصوصیات این مجله این است که بر خلاف نشریات رسمی داعش تعداد بیشتری عکس در مجله چاپ می شود. غالب موضوعات مجله تشویق برای پیوستن به داعش از طریق ذکر ماجراهای حماسی از جذب شدگان به داعش خصوصا از کشورهای اروپایی می باشد. علاوه بر این که در این مجله از شعر و نثر ادبی و نوشتن مقاله توسط خوانندگان نیز استفاده می شود.همچنین از خوانندگان درخواست شده تا از طریق تلگرام مقالات ، اشعار و مطالب مختلف خود را برای چاپ بفرستند .

هدف داعش جوانانی است که حضور فعالی در شبکه های اجتماعی دارند و از سواد دینی کمی برخوردارهستند. این جوانان با دیدن شعارهایی مانند خلافت اسلامی، جهاد، سرزمین اسلام و دیگر شعارهای جذاب، فریفته و آمال خود را در این گروه تروریستی می بینند . همچنین داعش با تغییر نام«گرگ های تنها» به «سیاه پوشان تنها» چهره ای حماسی به عملیات هایی که به صورت تنهایی و بدون هماهنگی با رهبران این گروه انجام می شود، داده و با این کلمات خوش رنگ و لعاب و وعده رسیدن به حور العین در بهشت موعود آنها را تشویق به انجام عملیات تروریستی می نماید.

اگرچه قالب شکلی و محتویات مجله نشان از این میدهد که این مجله به صورت خودجوش و بدون ارتباط با شبکه رسانه ای داعش تهیه می شود و داعش نیز تلاش می نماید تا مجله را کاری غیرسازمانی نشان دهد، اما دقت در مضامین مجله نشان می دهد همان فکری که دست به انتشار مجلاتی مانند«النبأ» ،« رومیة» و «دابق» می زد در پس پرده، با ابزار و قالب های متفاوت این نشریه را هدایت و رهبری می نماید.

از سوی دیگر توجه به این نکته ضرورت دارد که انتشار مجله در این برهه زمانی که داعش متحمل شکست های فراوانی در جبهه های سوریه و عراق شده است، نشان از کمبود نیرو در میان عناصر داعش می دهد. امری که سبب شده است تا به القاء این مسئله به افکار بپردازد که انتشار مجله«شباب الخلافة» توسط جوانان و بدون وابستگی به سازمان رسانه ای داعش نشان از کثرت طرفداران و علاقه آنان برای ادامه حیات سیاسی این گروه دارد. در این صورت حتی با نابودی داعش تفکرات خطرناک این گروه باقی خواهد ماند.

موارد مرتبط
تکاپوی داعش برای یافتن روزنه آغاز فعالیت در پاکستان
محل تولید نسل تروریسم: «زندان های قسد» پایگاه های جدیدی برای جذب داعشی ها
مقابله با داعش نیازمند جنگ اطلاعاتی است
ارسال نظر