گسل های هویتی و اقتصاد سیاسی گروه داعش
حضور تعیین کننده گروه تروریستی داعش در بخش وسیعی از مناطق مرکزی و غرب عراق و مناطق شرقی سوریه کاملاً محرز می باشد.
تاریخ انتشار : 1397/8/26
منبع : فصلنامه سیاست جهانی ,

داعش حوزه جغرافیایی وسیعی را به زیر کنترل خود در آورده که تقریباً وسعتی به اندازه خاک بریتانیا را در بر می گیرد. اینکه این مجموعه تروریستی برای مدت قابل توجهی است که توانایی بقا را متجلی ساخته محققاً توجه برانگیز جلوه می کند. پرواضح می باشد که مجموعه متنوعی از عوامل و مولفه های داخلی، منطقه ای و بین المللی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا چنین وضعیتی را ممکن سازند. سوال اصلی این مقاله متوجه این نکته می باشد که در چارچوب تاکید بر کدامین مولفه های داخلی رشد و صعود گروه داعش چگونه باید ترسیم گردد. در مقام پاسخگویی به این سوال ضروری است که از یک سو نگاه معطوف به وجود گسل های تاریخی هویتی که ریشه در تمایزات قومی، مذهبی و قبیله ای دارد و از سویی دیگر ارزیابی متوجه دسترسی گروه داعش به منابع نفتی در مناطق تحت کنترل و قاچاق محموله های نفتی وگرفتن باج از راه گروگانگیری گردد.

نویسنده: حسین دهشیار - استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

برای دریافت اصل مقاله به فایل پیوستی مراجعه فرمایید.

 

فایل های پیوستی
WP_Volume 5_Issue 3_Pages 26-73333
این فایل 52 بار دانلود شده است
موارد مرتبط
اسیران داعشی در سوریه، معضلی بدون راه حل!
ماهی گیری تروریست ها از آب گل آلود کرونا
جابجایی های مشکوک داعش در عراق و سوریه
ارسال نظر