سه نسل از جهادگرایی در کردستان عراق
این گزارش به دنبال توصیف و تبیین این مسأله است که تغییرا ت ساختاری چگونه سه نسل از جهادی ها را در کردستان عراق تحت تأثیر خود قرار داده اند.
تاریخ انتشار : 1397/10/24
منبع : انستیتوی فرانسوی روابط بین الملل ,

نویسنده: عادل باخه وان

نسل جهادیِ دهه 1980 ، نسل انصارالاسلام در دهه 2000 و نسل کردهای دولت اسلامی یا داعش در دهة 2010 . این تغییر و تحولات ایدئولوژیک چگونه در بین کردهای مسلمان ترویج پیدا کرده اند؟ چگونه از برنامة ابتدایی خود در راستای اسلام گرایی دست کشیدند تا به جهادگرایی برسند و از پارادایم اسلامی کردن جامعه از پایین به پارادایم کنترل دولت از رهگذر جهاد رسیده اند. تلقی حکومت اقلیم کردستان از تهدید نسل سومِ جهادی ها و استراتژی آن برای واکنش به این تهدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نگاه موشکافانه تری بر نقاط ضعف حکومت کردستان عراق و وابستگی بیش از حد آن بر اتحاد با واشنگتن انداخته می شود.

 

جهت دریافت اصل مقاله به فایل پیوستی مراجعه فرمایید.

کلمات کليدي:
فایل های پیوستی
سه نسل از جهادگرایی در کردستان عراق
این فایل 36 بار دانلود شده است
موارد مرتبط
عراق، سوریه‌ای دیگر؟
سازماندهی دوباره داعش با نقش‌آفرینی آمریکا
جهانبینی جغرافیایی سلفیت جهادی و آیندهی ژئوپولیتیک غرب آسیا؛ با تاکید بر تحولات عراق و سوریه
ارسال نظر