«النصره» همچنان با «القاعده» در ارتباط است
اگرچه گروه تروریستی« جبهه النصره» که بر بخش های وسیعی از استان ادلب درشمال سوریه تسلط دارد، ادعای قطع ارتباط با «القاعده» می نماید اما بسیاری از کارشناسان و مقامات همچنان از ارتباط تنگاتنگ میان این دوگروه سخن می گویند.
تاریخ انتشار : 1397/10/27
منبع : اختصاصی دبیرخانه کنگره ,

به گزارش خبرگزاری« أ ف ب » در ظاهر تغییر فرماندهان و تغییر نام گروه «النصره» و بیانیه های صادره از این گروه حاکی از نوعی تفاوت دیدگاه میان« النصره»و «القاعده» است اما کارشناسان این مسئله را نوعی فریب برای گمراه نمودن دستگاه های اطلاعاتی می دانند.

«النصره » که بعدها « هیئه تحریر الشام» از آن متولد شد، در ژوئیه سال 2016 پس از آن که با «القاعاده » نموده بود با صدور بیانیه ای از قطع ارتباط با این گروه خبر داد  اما به گفته حسن حسن کارشناس جریان های ترو ریستی در موسسه«التحریر لسیاسات الشرق الأوسط» واشنگتن رفتار «النصره» جز تغییر اسم برای باقی ماندن پنهانی بر بیعت با «القاعده» نبوده است. وی افزود : «هیئه تحریر الشام» با دادن زمین به برخی گروه های تابع «القاعده» در حال ارتباط با القاعده است. از جمله این گروه ها می توان به گروه «حراس الدین» که به صورت رسمی از«أیمن الظواهری» رهبر القاعده تبعیت می کنند،به علاوه«الحزب الإسلامی الترکستانی» اشاره نمود.این دو گروه در کنار«هیئه تحریرالشام» در مناطقی از إدلب با داعش جنگیده و بر بخش هایی از این مناطق مسلط شدند.

از سوی دیگر جان بیار فیلیو استاد علوم سیاسی دانشگاه پاریس معتقد است «القاعده» همچنان نقش مرکزی ویکپارچه ای دارد و برخی فرضیه ها نشان از این دارد که قطع ارتباط «هیئه تحریر الشام»با «القاعده» یک سناریوی رسانه ای است.

برخی معتقدند قطع ارتباط «النصره»با «القاعده» و تغییر نام به «هیئه تحریر الشام» به علت خروج از لیست گروه های تروریستی بوده است تا نیروهای اطلاعاتی و امنیتی حساسیت کمتری نسبت به این گروه داشته باشند.

همچنین در گزارش گروه مشورتی «صفوان الدولیه» که زیر نظرعلی صوفان کارمند سابق «اف بی آی» اداره می شود، آمده است: با این که تغییرات بسیاری در ظاهر«هیئت تحریر الشام» رخ داده است اما به لحاظ ایدئولوژی و اعتقادات این گروه هیچ تغییری نکرده و بسیاری بر این باورند که همچنان با «القاعده» در ارتباط می باشد.[1]

 

[1] http://alwatan.sy/archives/183103

موارد مرتبط
پس از دستگیری عبدالناصر قرداش موسسان داعش در چه وضعیتی به سر خواهند برد؟
سریال تکراری آمریکا در فراری دادن داعشی‌ها
روایتی از افشاگری گاردین از نحوه ترور رهبر القاعده یمن توسط آمریکا
ارسال نظر