بررسی تطبیقی گفتمان مقاومت اسلامی حزب‌الله لبنان و گفتمان سلفی تکفیری
پیروزی انقلاب اسلامی ایران و اشغال جنوب لبنان، به‌وسیله رژیم صهیونیستی در سال 1982 میلادی، به ایجاد و تکوین حزب‌الله لبنان با حمایت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران منجر شد که نتیجه آن، پیدایش گفتمانی نشأت‌گرفته از اسلام شیعی با نام مقاومت اسلامی لبنان بود.
تاریخ انتشار : 1397/11/4
منبع : فصلنامه علمی تخصصی روابط فرهنگی ,

درمقابل این امر، گفتمانی نیز با عنوان سلفی ـ تکفیری و با حمایت وهابیت حاکم بر عربستان سعودی متولد شد. در حال حاضر، وقایع سال‌های اخیر در کشورهای سوریه، عراق و یمن به تقابل این دو گفتمان منجر شده است. سوال اصلی مقاله عبارت است از این‌که علت تقابل گفتمان مقاومت اسلامی حزب‌الله لبنان با پادگفتمان سلفی - تکفیری چیست؟ فرضیه تحقیق عبارت است از این‌که علت تقابل این دو گفتمان، منابع متفاوت هویت‌ساز و به‌ تبع آن هویت‌های متفاوت این دو گفتمان است. نتایج بررسی موضوع که با به‌کارگیری نظریه سازه‌انگاری و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی انجام شده، نشان‌دهنده این است که تعریف متفاوت این دو گفتمان از ارزش‌ها، از یک ‌سو و هویت برآمده از این ارزش‌ها از ‌سوی دیگر، به تقابل هویت و منافع برخاسته از آن هویت در خاورمیانه انجامیده است. 

جهت دریافت اصل مقاله به فایل پیوستی مراجعه فرمایید.
 

موارد مرتبط
جریان وهابیت چگونه در جامعه مصر رخنه کرد؟
پس ازعذرخواهی القرنی... درباره چه مسایلی با جریان بیداری وهابیت رسمی مخالفت کردم؟
ریشه‌ای که شاخه‌های خویش را انکار می‌کند
ارسال نظر