اختلاف جهادی های سوریه در تکفیر حکومت ترکیه
نحوه تعامل با حکومت ترکیه احتلافاتی میان جریان های جهادی سوریه ایجاد نموده است.
تاریخ انتشار : 1397/12/1
منبع : اختصاصی دبیرخانه کنگره ,

این اختلافات پس از اظهارات«ابومحمد الجولانی»رهبر«هیئة تحریر الشام» در زمینه شکل جدید از تعامل با دولت ترکیه آغاز گردیده است.

این جدال توسط شیخ عبدالرزاق المهدی آغاز گردید. المهدی تأکید نمود بسیاری از مشایخ و نشریه پردازان سلفیت جهادی حزب عدالت و توسعه و حکومت ترکیه و رئیس جمهور این کشور را تکفیر نمی کنند و تنها یک نفراز میان عالمان«هیئت تحریر الشام» به نام«ابوالفتح الفرغلی» به صورت غیر مستقیم تکفیر این افراد را تأیید نموده است.

الفرغلی به ناچار پاسخ داده است که تصریح به تکفیر حزب عدالت و توسعه و حکومت ترکیه ننموده است زیرا این مسئله زیان هایی برای جهاد در سوریه دارد و بذر نفاق را در میان مجاهدان می کارد. الفرغلی در نصیحت به شیخ المهدی از او خواسته است که هیچ گاه به طرح مسائلی که سبب اختلاف می شود ورود ننماید تا انسجام در عرصه میدان های نبرد از بین نرود.

علی العرجانی از نیروهای جهادی کویتی تبار در پاسخ به فرغلی گفته است: اردوغان قصد دارد از راه صلح و انجام انتخابات و دموکراسی قضیه سوریه را حل نماید و تو می گویی تکفیر او واجب نیست. در این صورت باید منتظر باشیم تا حزب سیاسی شما به عنوان مخالف بشار در انتخابات سوریه مشارکت نماید.

عبدالرزاق المهدی و دیگر شیوخ جهادی بر این باورند که فرصت مناسبی برای تبیین شرعی مسئله تعامل با أحزاب و حکومت هایی مانند حماس، حکومت مرسی در مصرو همچنین حکومت حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در ترکیه  که به ظاهر سکولار و بی دین هستند و کمک گرفتن از آنها جائز نیست، به وجود آمده است.

طرح این مسئله طرفداران «تحریر الشام» را متمایل به پاسخگویی نموده است. ابومعاذ الفلسطینی از فرماندهان نظامی «تحریر الشام»در پاسخ به جریان نزدیک به القادعة در کانال تلگرامی خود نوشت : مانع شرعی برای جهاد با هیچ گروه مسلمانی حتی در صورت اختلاف نمی بینم زیرا همه برای مقابله با دشمن هستند.بنابراین اگر در افغانستان بودم همراه با طالبان و اگر در قفقاز بودم با صوفیان چچنی در جهاد می کردم. اگر زمان به عقب برگردد و در فلوجه بودم تحت رهبری عبدالله الجنابی صوفی و اگر در لیبی بودم با مرد صوفی عمر مختار و یا در جنگ حطین همراه با صلاح الدین أشعری به جهاد می پرداختم.

این افراد معتقدند پایبندی رئیس جمهور ترکیه به قوانین بین المللی او را از تشکیل حکومت اسلامی بازداشته است. بنابراین باید در این حالت عملکرد وی در نظر گرفته شود. اگر اردوغان در حال مخالفت با اسلام و مسلمانان و ترویج بی بند و باری و بستن مراکز مذهبی و دستگیر نمودن مبلغان مذهبی باشد مرتد است اما با توجه به این که وی از چنین اعمالی خودداری نموده است نمی توان او را تکفیر یا مرتد دانست.

در مقابل طرفداران« حراس الدین» و «القاعدة» معتقدند «تحریرالشام» به دلیل تمایل به حکومت ترکیه در حال توجیه این ارتباط می باشد.

موارد مرتبط
مؤسسه مطالعات جنگ: عقب نشینی آمریکا از شمال سوریه، زندگی دوباره ای به «داعش» بخشید!
ترامپ چگونه توانست، خطرناکترین عناصر داعشی را از چنگ کردها برباید؟
پس از حمله ترکیه به سوریه، اروپا میکوشد تا زندانیان داعشی را به عراق منتقل کند!
ارسال نظر