سوال هایی از حزب" التحریر" سودان
حزب التحریر سودان در اقدامی از مردم کشورش خواست برای تشکیل دولت خلافت با شعار" خلافت با تکیه بر سیره نبوی" این حزب را یاری نماید خلافت با تکیه بر سیره نبوی شعاری است که مردم هیچ شک و شبهه ای در صحت آن ندارند و کلامی بسیار نیکو می باشد. لکن شعار به تنهایی برای تشکیل خلافت اسلامی کافی نیست بلکه باید ظرفیت اجرا داشته باشد.
تاریخ انتشار : 1398/4/27
منبع : ترجمه اختصاصی دبیرخانه کنگره ,

قبل از هرچیز باید پاسخ سوال اصلی را داد؛ ابزارهایی که مورد اعتماد حزب برای پذیرش قدرت و تشکیل خلافت در کشور وجود دارد چیست؟ حزب التحریر هرگونه برگزاری انتخابات را ابزرای غیر شرعی دانسته و هیچ اعتقادی به اجرای دموکراسی صلح آمیز برای تشکیل دولت ندارد. شاید از این باب است که  برخی از مردم آنان را با داعش که با نظیر همین شعار و تکیه بر سیره نبوی دولت اسلامی تشکیل دادند مقایسه می کنند. حزب التحریر که صلح طلب و گروهی است که اعتقادی به تجاوز به حقوق مردم ندارد، حق دارد که به خاطر شعاری که داده است به داعش تشبیه گردد لکن جهت گیری آنان که عبارت است از تکیه بر سیره نبوی امری صحیح است.

در خبری که منتشر گردید حزب التحریر مشروعیت توافقات شورای نظامی سودان و نیروهای موسوم به آزادی و تغییر را زیر سوال برد. هرچند که حزب التحریر از توافقات انتقاد کرده و  مشروعیت آن را زیر سوال برده است  لکن گرایش او به تکیه بر سیره نبوی  از انتقاد او موثر تر و شایسته تر بوده است.

 حزب التحریر سودان از افراد ذی نفوذ، قدرتمند و وفادار خواست قدرت را برای تشکیل دولت خلافت راستین که منطبق با سیره نبوی است  را به آنان بسپارد.

از حزب سوال می شود که بر چه اساس و معیار به دنبال به دست گرفتن قدرت است؟ آیا به پشتوانه نظامیان است؟ آیا این کودتای نظامی نیست؟ چرا از نظامیان برای تشکیل خلافت اسلامی کمک و استمداد می طلبد؟

آیا این دوگانگی در معیارها نیست؟ آیا پذیرش قدرت حتی از سوی مردم اعمال فشار ناحق به خود آنان نیست؟ آیا حزب التحریر خوهاد پذبرفت که نیروهای آزادی و التغییر به عنوان نمایندگان مردم قدرت را در دست گیرند؟ یا دست کم آنان را به عنوان جریان سیاسی که بخشی از مردم را نمایندگی می کند را به رسمیت بشناسد؟

اینها سوال هایی است که باید حزب التحریر سودان پاسخ آنان را بیان نماید.

منبع: الخلیج 360

انتشار این مطلب به معنی تأیید محتوای آن توسط دبیرخانه کنگره نیست.

موارد مرتبط
«ابوالبراء الشیشانی»نمونه ای از ضعف دستگاه اطلاعاتی اوکراین در مقابله با تروریسم
آیا عمر «جبهه النصره» در سوریه به سر آمده است؟
آیا هسته‌های خفته داعش بیدار شده‌اند؟
ارسال نظر