مبلغ نه پیامبر
حسن بن فرحان مالکی در سال 1390ق در منطقه جبال بنی مالک در عربستان متولد شد. وی به سال 1412ق از دانشگاه اسلامی محمد بن سعود فوق لیسانس گرفته و در سال 1413 در سالهای 1417 ـ 1414ق در وزارت معارف مدرس بوده است. او تألیفات متعددی دارد که برخی از آنها به شرح زیر است: حریة الاعتقاد فی القرآن الکریم والسنة النبویة، داعیة ولیس نبیاً(همین کتاب)، نحو إنقاذ التاریخ الإسلامی، قراءة فی کتب العقائد، حسن الإجابة فی عقیدة الإمساک عما شجر بین الصحابة، رواة الحدیث، قراءة فی کتاب التوحید، حدیث : معاویة فرعون هذه الأمة و ...
تاریخ انتشار : 1396/3/28
بازدید : 256
سال نشر : 0
تعداد جلد : 0
صفحات : 0