ماذا قيل يوما في افغانستان
تاریخ انتشار : 1396/6/27
بازدید : 541
سال نشر : 0
تعداد جلد : 0
صفحات : 0
اخيرا کتابی از «يوسف سمرين» پژوهشگر جوان فلسطينی منتشر شده با عنوان «ماذا قيل يوما في افغانستان» که به جريان‌هاى فکري اسلامگرا از زمان جنگ‌هاى افغانستان تا کنون می‌‌پردازد. در بخشی از کتاب نويسنده مي‌گويد که حذيفه پسر شيخ عبدالله عزام به او گفته که «پدرش سهمی در ريشه دواندن غلو تکفير در منطقه نداشته و اتفاقاً سد محکمی هم در برابر انديشه‌‌های تکفيری بود و پس از کشته شدن او بود که چنين افکاری در ميان جهادي ها گسترش يافت». با اين حال نويسنده کتاب بشدت با اين نظر مخالفت است و تاثيرپذيري عزام از افکار سيد قطب و تاثيرگذار‌ی‌‌اش بر بن لادن را شاهد مثال مي آورد. به همين دليل هم شيخ عزام را در شکلگيری و آينده‌‌‌ی مسير گروه‌هايي مثل القاعده و داعش سهيم مي‌‌داند. نويسنده کتاب مجله «الجهاد» که تحت نظارت شيخ عزام منتشر مي شد را يکي از منابع گسترش فکر تکفيری مي داند. البته اين نکته را بايد مد نظر داشت که آثار رويکرد ضد اخواني کاملا در انديشه و کلام نويسنده کتاب مشهود است تا آنجا ريشه تمامي افکار تکفيري گروه‌‌هاي جهادي را به اخوان المسلمين نسبت مي‌دهد. به عنوان مثال به «زينب الغزالی» مي پردازد که افغانستان را گام اول در راه برپايي خلافت اسلامي مي دانست. و يا اينکه مي‌‌گويد: عبدالله عزام همواره خواندن آثار حسن البنا و سيد قطب و سعيد حوی و مصطفی مشهور و يوسف القرضاوی را به ديگران توصيه می کرد و اصلا «کار عزام شستشوی مغزی جوانان با افکار اخوای براي رفتن به جهاد بوده است». نويسنده در بخش ديگری از کتاب به فعاليت هاي افرادی همچون الظواهری و ابومحمد المقدسي در افغانستان و تاثير و تاثرات اين افراد در اين فضا مي پردازد. در کل سمرين در اين کتاب معتقد است که انديشه هايي که در افغانستان ريشه دواند را بايد اساس شکل‌گيری گروه های سلفی جهادی فعلي در در جهان اسلام دانست و افغانستان در واقع مجالي براي تجمع تمامي جريان‌‌های اسلامگرا از اخوان المسلمين و جماعت التکفير و الجهرة تا جريان هاى جهادى مختلف مثل "جماعت اسلامي" و گروه الجهاد بوده است. نظريه اصلی کتاب اين است که طيف‌های متکثر و نامتجانس اسلامگرا در افغانستان با افکار و مذاهب مختلف، مجالی بود که اخوان تلاش می کرد «رهبری» آنها را بدست بگيرد اما با کشته شدن عبدالله عزام در اين مسير با شکست مواجه شد.
کلمات کليدي:
مرتبطات