إضائات علی منهج الجماعة المجاهدة
فراس بن حسین السخنی الشمرّی معروف به ابوساریه الشامی نویسنده کتاب« إضائات علی منهج الجماعة المجاهدة» از مسئولان هیئت شرعی أحرار الشام می باشد. نامبرده در سپتامبر 2014 بر اثر انفجار در اجتماع فرماندهان احرار الشام در اطراف ادلب در شمال سوریه کشته شد. کتاب وی از مشهورترین نوشته جات در تبیین روش این گروه سوری و نگاه این جماعت به دیگران می باشد.
تاریخ انتشار : 1397/7/2
بازدید : 410
سال نشر : 0
تعداد جلد : 0
صفحات : 0

کتاب« إضائات علی منهج الجماعة المجاهدة» در 157 صفحه نگاشته شده و 6 موضوع در آن مورد بحث قرار گرفته است که عبارتند از :

  1. مشروعیت تأسیس گروه و جماعت
  2. چرایی ایجاد گرو های جهادی
  3. عقیده و باورهای یک گروه مجاهد
  4. جهاد از منظر گروه های مجاهد
  5. نظام سیاسی اسلامی از دیدگاه گروه های مجاهد
  6. ارتباط گروه های مجاهد با دیگر مسلمانان

مهمترین مباحث مطرح در کتاب

از جمله مسائلی که در این جزوه به آن پرداخته شده است، تبیین معنی جماعت و گروه های جهادی ، مشروعیت ایجاد گروه های جهادی در صورت عدم وجود دولت اسلامی، تبیین معنای بیعت، توضیح تفاوت میان بیعت خاصه یا موقت با بیعت با امام أعظم می باشد. 

وی معتقد است میان بیعت با امیرالمومنینی که دارای حکومت است واهل حل وعقد(یعنی جمیع مسلمانان) رضایت بر حکومت وی دارند، و بیعت با فرماندهان گروه های جهادی نباید خلط نمود .

نویسنده تمامی گروه های همسو با نظام سوری را کافر می داند اما در صورتی که مصلحت شرعی ایجاب نماید نجنگیدن با برخی از این افراد را جائز می داند.

نویسنده در این جزوه نظام سیاسی اسلام را مجموعه ای از حرکات و فعالیت های هماهنگ می داند که نتیجه آن در ایجاد دولت اسلامی با بهترین تدابیر و آسان ترین راه ها می باشد.

وی مسلمانانی را که  به دلیل مصلحت یا ضرورت در پارلمان های حکومت ها وارد می شوند مانند کسانی میدانند که مرتکب تأویل و اجتهاد نادرست شده اند می داند.

مرتبطات