جریان شناسی تفسیر سلفی
تاریخ انتشار : 1398/2/30
بازدید : 47
سال نشر : 0
تعداد جلد : 0
صفحات : 0

حجت الاسلام علی فتحی،عضو هیئت علمی گروه قرآن پژوهی، نگارنده کتاب «جریان شناسی تفسیر سلفی»در مقدمه این کتاب،هدف از تألیف این کتاب را معرفی جریان سلفی معاصر، آشنایی با سیر تحول و تطوّر آن جریان از آغاز تا کنون و تحلیل پیامد‌های فرهنگی و اجتماعی آن در جامعه اسلامی بیان کرده است.

این کتاب، ضمن تبیین فرایند تاریخی جریان سلفیه، با استناد به منابع برجسته تفسیری آن، شاخص‌ها، مبانی و روش‌های مهم سلفیه، به ویژه سلفیه افراطی و تکفیری را در فهم وتفسیر کتاب و سنت بیان و پیامد‌های فکری فرهنگی آن را واکاوی و نقد کرده است.

در چکیده این کتاب می‌خوانیم: جریان سلفیه، به‌ویژه سلفیه وهابی با شعار پیروی از سلف، همواره اقدامات نسنجیده خود را به قرآن و سنت مستند دانسته است و با تکیه بر ظاهرگرایی افراطی و رد هرگونه تفسیر وتأویل ضابطه‌مند، عقلانی و عمیق، تفیسر‌های سطحی وسست از قرآن ارائه کرده است.

کتاب «جریان شناسی تفسیر سلفی» در ۳۱۸ صفحه و با قیمت۲۱ هزارتومان در انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و یا نمایندگی‌های این انتشارات در سراسر کشور قابل خرید است.

این اثر برای دانش پژوهان تفسیر و علوم قرآنی، کلام، ادیان و مذاهب اسلامی و دیگر علاقه‌مندان به این گونه مباحث مفید خواهد بود.

مرتبطات