زمینه های رشد تروریسم در عراق؛ با تأکید بر جریان بعثی تکفیری داعش
کشور عراق به دلیل اکثریت جمعیتی شیعه و تأ ثیرگزاری در سطح منطقه، از اهمیت بالایی برخوردار است.
تاریخ انتشار : 1398/4/9
بازدید : 95
ناشر : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سال نشر : 0
تعداد جلد : 1
صفحات : 0

 به قدرت رسیدن شیعیان بعد از سال 2550 براسات قانون اساسی عراق و جهت گیری های این کشور در راستای تقویت جبهۀ مقاومت در منطقه، بسیاری از کشورهای منطقه را به فکر نا امن سازی این کشور انداخته است.

حملۀ آمریکا به عراق در سال 2551 و سقوط نظام دیکتاتوری صدام، سامانِ سیاسی این کشور را وارد مرحله ای انتقالی کرد که در نتیجۀ آن، ساختارهای دیکتاتوری از بین رفته، گرار به دموکراسی آغاز شد. تصویب قانون اساسی در سال 2550 نیز سامان سیاسیِ جدیدی را برای این کشور پیش بینی کرده است که مهمترین ویژگی آن، مردم سالاری است.

مرتبطات
داعش؛ خاورمیانه در آتش جهادگرایان
تحلیلی بر جریان بعثی تکفیری داعش
بربریت مدرن: تاملی بر اکنون و آینده داعش
خوارج و داعش؛ بررسی تطبیقی بر مبنای اندیشه های استاد مطهری
داعش القادرة على كلّ شيء