رییس شورای اخوت اسلامی افغانستان داعش خواستگاهی در کشور افغانستان ندارد و فقط از فقر مردم درجهت جذب نیرو استفاده می کند
داعش در افغانستان پایگاه مردمی ندارد اما به دلیل ضعف اقتصادی مردم با تززیق پول جذب نیرو می کند.
تاریخ انتشار : 1396/10/4

مولوی حبیب الله حسام  رییس شورای اخوت اسلامی افغانستان در گفتگو با شفقنا روند ایجاد وحدت در افغانستان از سوی عالمان دینی  را این گونه  تحلیل می کند که  مردم افغانستان به دلیل اعتقادات مذهبی خود از عالمان دینی خویش به عنوان الگو یاد می کنند ودر افغانستان برنامه اساسی  عالمان دین  برادری  و برابری است. اخوتی  که مبنی بر اخوت  ایمانی   باشد را  راهکار و اساس کارمان قرار دادیم  و بر مبنای اخوت دینی در پی همگرایی دینی و فرهنگی  برای ایجاد  وحدت اسلامی  که نیاز اساسی افغانستان است تلاش می کنیم .

وی در رابطه با همکاری در جهت تحکیم وحدت اسلامی با سایر کشورهای اسلامی افزود: متاسفانه اکثر دولت های اسلامی  تابع  قدرت های  بزرگ دنیا هستند و منافع  آنها برای ایشان اهمیت دارد. مسائل  دنیای غیراسلام را بر مسائل  جهان  اسلام و مسلمانان ترجیح  می دهند و از  برنامه های این قدرت ها ی  بزرگ پیروی می کنند که تبعا سودی برای جهان اسلام نخواهد داشت. اگر اسلام و دستورات دینی که خواهان  مساوات است را در پیش بگیرند برای همه کشورهای اسلامی پیشرفت روز افزون در پی خواهد داشت.

وی در ادامه این گفت و گو در ارتباط باحضور داعش در افغانستان اظهار داشت: داعش در افغانستان  پایگاه  مردمی ندارد اما متاسفانه دشمن  به واسطه  پول و استفاده از ضعف اقتصادی مردم  در جهت  جذب نیرو درافغانستان استفاده می کند و چون این جریان در کشورهای دیگر جایی ندارند از ملیت های گوناگون  به افغانستان می آیند و به عنوان  نیروی داعش  در پی آن هستند تا  از فضای افغانستان سوء استفاده کنند که امید است  این حضور نیروهای بیگانه داعش به نام ملت افغانستان تمام نشود.

در خصوص آمادگی دولت افغانستان در مقابل داعش مولوی  حسام معتقد است که دولتی که ادعای اداره یک مملکت را دارد حتما برای دفاع از کشور هم تجهیزاتی دارد که  ظاهرا دولت افغانستان برای مقابل با داعش آما دگی های  لازم نظامی را دارد.

ارسال نظر