مرتبطات
فیلم دستگیری رهبر سلفی جهادیان کُرد (ماموستاکریکار)
اعضای داعش در دانشگاه کابل
دکتر لبیب بیضون: امکان ندارد که آمریکایی ها خیرخواه مسلمین باشند
اعترافات محمدالمصری عضو جداشده داعش
روش های آموزشی داعش برای کودکان در افغانستان
ارسال نظر