مرتبطات
بیعت تازه با داعش!
همه علمای اهل سنت: تکفیر، یک اندیشه گمراه است
افشای اطلاعات محرمانه توسط یکی از رهبران داعش
عالم اهل سنت فلسطینی: وهابیت عامل تفرقه و گمراهی امت اسلام
نقد مفهوم توحش در اندیشه داعش وگروه های تکفیری
ارسال نظر