مرتبطات
همه علمای اهل سنت: تکفیر، یک اندیشه گمراه است
عالم اهل سنت فلسطینی: وهابیت عامل تفرقه و گمراهی امت اسلام
امام جماعت سابق مسجدالحرام: شیعیان را تکفیر نمی کنم
ارسال نظر