مرتبطات
عالم اهل سنت فلسطینی: وهابیت عامل تفرقه و گمراهی امت اسلام
نقد مفهوم توحش در اندیشه داعش وگروه های تکفیری
امام جماعت سابق مسجدالحرام: شیعیان را تکفیر نمی کنم
ارسال نظر