مرتبطات
فیلم دستگیری رهبر سلفی جهادیان کُرد (ماموستاکریکار)
اعضای داعش در دانشگاه کابل
اعترافات محمدالمصری عضو جداشده داعش
روش های آموزشی داعش برای کودکان در افغانستان
افشای اطلاعات محرمانه توسط یکی از رهبران داعش
ارسال نظر