مرتبطات
فیلم دستگیری رهبر سلفی جهادیان کُرد (ماموستاکریکار)
اعضای داعش در دانشگاه کابل
روش های آموزشی داعش برای کودکان در افغانستان
بیعت تازه با داعش!
افشای اطلاعات محرمانه توسط یکی از رهبران داعش
ارسال نظر