دبیرخانه دائمی مجمع جهانی بیداری اسلامی
تاریخ انتشار : 1395/3/12

سایت رسمی دبیرخانه دائمی مجمع جهانی بیداری اسلامی
پیشگفتار
رسانه های خبری به عنوان مهمترین ابزار اطلاع رسانی نقش مهمی را در مدیریت تحولات بین الملل برعهده دارند. رویکرد این رسانه ها بیش از یک فرایند اطلاع رسانی ساده است و به ابزاری برای مدیریت معادلات ، تعریف و تفسیر رویدادهای جهانی تبدیل شده است. بی تردید بخش زیادی از رسانه های منطقه و جهان در اختیار همین جریانهای قدرت قرار دارد. رسانه هایی که مسیر را برای توجیه ، انکار و پذیرش آنچه که نیست، فراهم می کنند. واقعیت را وارونه نشان می دهند و آنچه را که وجود ندارد ، به تصویر می کشند، با آنکه شعار تمامی آنان سادگی، شفافیت و صداقت عنوان می شود.
شخصیت سازی، دروغ پردازی، انکار واقعیت، تخریب ، توجیه و تحریف از مهمترین شگردهای این شبکه های خبری است. ازاینرو امروز بیش از هر زمان دیگری با توجه به شرایط منطقه، ضرورت اطلاع رسانی شفاف برای آگاهی افکار عمومی ملت ها وجود دارد؛ بویژه اینکه شرایط امروز انقلاب های اسلامی ، مرحله سخت و دشواری را می گذراند و به یقین شناخت آسیب ها و چالشهای بیداری اسلامی، ترسیم آینده سیاسی همراه با نقشه راه و نیز شناساندن ظرفیت های امت اسلامی از مهمترین ماموریت های یک رسانه مستقل اسلامی است که می تواند افقهای روشنی را در برابر ملتهای جهان قرار دهد.
الف : درباره سایت
سایت بیداری اسلامی یک سایت اطلاع رسانی ، تحلیلی و سازمانی است. دامنه این سایت نیز برگرفته از واژه ترکیبی
islami, -awakening ( بیداری اسلامی ) است که در عربی " الصحوة الاسلامیة "ترجمه می شود. این سایت به آدرس اینترنتی www.islamic-awakening.ir به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی راه اندازی شده است.

ب : اهداف
سایت رسمی دبیرخانه دائمی مجمع جهانی بیداری اسلامی چهار هدف مهم را دنبال می کند :
1- به عنوان یک منبع رسمی اطلاع رسانی و تحلیلی، مواضع دبیرخانه، اعضا و دبیرکل آن را بازتاب می دهد و دراختیار افکار عمومی، قرار می دهد.
2- بازتاب فعالیت ها ، بیانیه ها ، نشست ها ، و نیز فعالیت اعضا و دبیرکل مجمع در دستور کار آن قرار دارد.
3- تعیین راهبرد و سیاست های کلی – خبری مربوط به رویدادهای بیداری اسلامی و منطقه خاورمیانه و مهمترین اخبار

http://islamic-awakening.ir