محمد مُرسی به القاعده اجازه داد تا در عوض حمایت از وی، انجمن های جعلی تأسیس کند
اسناد رسمی ای که «صوت الأمة/ صدای امت» بدان دست یافت، نشان می دهد که دولت محمد مُرسی بلافاصله پس از گرفتن پست ریاست جمهوری در سال 2012، به گروه های سلفی ـ جهادی اجازه داد تا به فعالیت های خصمانه خود ادامه دهد.
تاریخ انتشار : 1397/10/17
منبع : اختصاصی دبیرخانه کنگره

مصری ها روز به روز به عمق توطئه ای که «محمد مُرسی» رئیس جمهور معزول بر اجرای آن اصرار داشت، پی می برند. هدف از این توطئه، درهم شکستن نهادهای دولتی، به ویژه نهادهای امنیتی بود؛ زیرا این نهادها مانع اصلی تثبیت «مکتب ارشاد و تشکیلات بین المللی» در رأس هرم قدرت در مصر به شمار می رفتند. مُرسی به گروه های جهادی که ارتباط مستقیمی با القاعده داشتند، اجازه داد که به فعالیت های خصمانه خود ادامه دهند و در مقابل، از اخوان المسلمين حمایت کنند و در صورت انقلاب ملت علیه سیاست های این جماعت، با ملت به مقابله برخیزند.

اسناد رسمی ای که «صوت الأمة/ صدای امت» بدان دست یافت، نشان می دهد که دولت محمد مُرسی بلافاصله پس از گرفتن پست ریاست جمهوری در سال 2012، به گروه های سلفی ـ جهادی اجازه داد تا به فعالیت های خصمانه خود ادامه دهد. او با تأسیس انجمن های جعلی با پوشش فعالیت های خیریه موافقت کرد و به آنان اجازه داد تا کمک های مالی شهروندان در قالب پرداخت زکات یا حمایت از یتیمان و فقرا را جمع آوری کنند. سپس از این انجمن ها به عنوان پایگاه هایی تشکیلاتی برای برگزاری دوره ها و نشست ها استفاده کرد. مدتی بعد به دنبال انقلاب 30 ژوئن، این پایگاه ها به اماکنی برای پناهندگی گروه های مسلحانه تبدیل شد.

اسناد ویژه درباره پرونده «هسته القاعده در اسکندریه» که طی آن 59 تن از عناصر سلفی جهادی توسط دستگاه قضا محکوم شدند، پشت پرده برنامه این جماعت را فاش می کند و نشان می دهد که این جماعت چگونه از تکفیری ها برای تثبیت حضور خود در رأس هرم قدرت در مصر سوءاستفاده می کرد. میان این جماعت و تکفیری ها توافق نامه ای محرمانه امضا شد که به موجب آن، جنبش های جهادی اجازه داشتند تفکرات خود را در جامعه مصر تبلیغ کنند و در عوض، هر گاه که محمد مُرسی به سبب سیاست های خود، در معرض هر نوع فشار ملی قرار گرفت، به حمایت از او برخیزند.

متهمان        

تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که 59 نفر از کسانی که به تکفیری ها گرویده بودند، در این برنامه دست داشتند، این افراد عبارتند از:

«سيد ابراهيم اسماعيل»، «اسماعيل مرسی اسماعيل شعوط»، «اسامة امين عبدالرحيم محمود الشافعی»، «جمال محمود عبيد مبروک»، «احمد ابراهيم ابراهيم مصطفى علام»، «ابراهيم محمد علی حامد»، «عبدالله اسامة امين الشافعی»، «تامر محمد محمد عثمان»، «شادي محمد ابراهيم شعراوی»، «رامی ابراهيم مصطفى»، «احمد محمد عبدالغفار»، «محمد مصطفى زكی هبيلة»، «مصطفى عونی علی سليمان»، «كمال محمد عبدالعزيز فراج»، «مجدی عبدالحميد محمد نعمان»، «محمد سمير يوسف أحمد»، «سعيد يوسف عمر يوسف»، «محمد عبدالمنصف السيد هاشم»، «احمد فاروق عبده ابراهيم الشرقاوی»، «سعد محمد عبدالسلام السيد»، «محمد حامد السيد محمد»، «علی عبدالحميد ابوالمحاسن عبدالحميد»، «احمد شعبان محمد علی عبدالنعيم»، «مصطفى جابر رمضان خير السودانی»، «احمد السعيد محمود الشاذلی»، «احمد عادل احمد عبدالحميد»، «فتحی احمد عزالدين عبدالعزيز»، «محمد شحاتة محمد عبدالجواد»، «محمد علي مرسی علی»، «هشام محمد نصرالدين يوسف»، «محمد محمود محمد المغنی»، «عمر مصطفى السيد احمد»، «صلاح السعيد محمد»، «عبدالرحمن السعيد محمد»، «محمد السعيد محمد»، «عبدالله السعيد محمد»، «محمد أحمد محمد شاهيم»، «حمدي عبدالكريم منصور محمد»، «هشام عبداللطيف مكي نصار»، «علاء محمد السيد خليفة»، «محمد مصطفى محمد ابراهيم بيومی»، «ضياء يوسف حلمی»، «محمد قاسم عبدالفتاح قاسم»، «محمد احمد بدر»، «محمد احمد علی»، «منتصر احمد محمد حسن»، «محمد احمد حسن عبده»، «محمد عبدالحميد ابراهيم الوكيل»، «محمود فوزی سيد نايل»، «محمد شعبان محمد علی عبدالمحسن»، «محمد بحيری درويش مكی»، «محمد احمد ضياءالدين احمد»، «احمد محمود احمد محمود يوسف»، «عماد وجدی السيد ابراهيم الصاوی»، «اسامة سعيد كامل بهنسی»، «شادی علی عبدالملک المجدوی»، «خالد وجدی السيد ابراهيم الصاوی»، «احمد فؤاد بسيونی عشوش» و «يحي عادل علی قطب».

متن تحقیقات

تحقیقات درباره این مسئله نشان می دهد که عناصر سلفیت جهادی مرتبط با تشکیلات تروریستی القاعده بين سال های 2012 (پس از آن که مُرسی به قدرت رسید) تا 2015 فعالیت خصمانه علیه نهادهای دولتی داشتند. آنان استان «اسکندریه» را به مرکز فعالیت خود تبدیل کردند و به ترویج تفکرات افراطی مبتنی بر تکفیر نیروهای ارتش و پلیس پرداختند. متهم شدگان، مسجد «خلافت اسلامی» را به زور اشغال کردند و از آن به عنوان تریبونی برای تبلیغ تفکر جهادی، جذب جوانان و استفاده از آنان در جهت منافع القاعده بهره بردند.

این اسناد ثابت می کند که هشت تن از سرکردگان سلفیت جهادی در استان اسکندریه سازمانی تأسیس کردند. آنان در راستای مشروع و قانونی جلوه دادن این سازمان و آن جماعت سلفی، چندین انجمن خیریه ایجاد کردند. این سرکردگان عبارتند از:

«سيد ابراهيم اسماعيل»، «اسماعيل مرسی اسماعيل شعوط»، «اسامة امين عبدالرحيم محمود الشافعی»، «جمال محمود عبيد مبروک»، «احمد ابراهيم ابراهيم مصطفى علام»، «ابراهيم محمد علی حامد»، «عبدالله اسامة امين الشافعی» و «تأمر محمد محمد عثمان».

ساختار تشکیلاتی

این متهمان، انجمن هایی با عناوین مختلف تأسیس کردند؛ مانند: انجمن «اللّمسة النبیلة»، «الضحی»، «انصار الشریعة الإسلامیة» و انجمنی موسوم به « الأكاديمية الإسلامية للتنمية والإبداع/ آکادمی توسعه و نوآوری اسلامی» تا بدین وسیله بتوانند نشست ها و دیدارهایشان را بدون هیچ شک و شبهه ای در داخل مقر این انجمن ها برگزار کنند. آنان این تشکیلات را به پنج کمیته داخلی تقسیم کردند تا بتوانند در میان عناصر خود به تقسیم وظایف بپردازند. این پنج کمیته عبارتند از:

  1. «کمیته دینی» که دو وظیفه دارد: الف) نهادینه کردن تفکرات جهادی در اذهان عناصر تشکیلات؛ ب) صدور فتوا مبنی بر جایز شمردن اقدامات خصمانه علیه نهادهای دولتی و کارگزاران آن، با این توجیه که این افراد بر اساس موازین دین اسلام عمل نمی کنند.
  2. «کمیته اجتماعی» که با دو هدف تشکیل شده است: الف) ایجاد صندوقی با عنوان صندوق حمایت اجتماعی با هدف جمع آوری کمک های مردمی برای ایتام و زنان بی سرپرست؛ ب) استفاده از این کمک ها برای تأمین مالی فعالیت های خصمانه خود.
  3. «کمیته رسانه».
  4. «کمیته اقتصادی» برای نظارت بر منابع مالی انجمن های مالی.
  5. «کميته نظامی» که به دو بخش تقسیم می شود: الف) بخش آموزش داخلی که عناصر تازه وارد این تشکیلات را در مناطق دوردست استان اسکندریه آموزش می دهد و زمينه سفر عناصری که تمایل دارند به سوریه و لیبی سفر کنند و به پادگان های القاعده در این کشورها بپیوندند را فراهم می کند. ب) مدیریت این بخش به عناصر خارجی تشکیلات در پادگان ها واگذار شده است؛ پادگان های «جیش محمد» وابسته به «جبهة النصرة» شاخه سوری القاعده و پادگان «انصار الشریعة» در لیبی.

    منبع: اختصاصی دبیرخانه کنگره

مرتبطات
پیوستن جماعت اسلامی به اخوان‌‌المسلمين؛ جدایی گروه «محرّم‌‌بک» و شکل گیری مدرسه سلفیت
رشد و گسترش گروه‌های تروریستی در صحرای بزرگ و توانمندیِ گسترش و جنگ چریکی
شاخصه تروریسم در لیبی: مهم ترین گروه های اسلامی مسلح
سلفیت جهادی در سودان و نگرانی‌ها از گسترش القاعده
رشد و گسترش گروه‌های تروریستی در صحرای بزرگ توانمندیِ گسترش و جنگ چریکی
ارسال نظر