فعالیت های شبکه کلمه باز هم متوقف شد!
مدیران شبکه ماهواره ای "کلمه" با انتشار پیامی در توییتر، از توقف فعالیت این کانال ماهواره‌ای فارسی‌زبان خبر دادند.
تاریخ انتشار : 1398/1/21
زمان انتشار : 10:37:00
منبع : اساس نیوز

علت این تصمیم، "کسری بودجه و بدهی مالی" عنوان شده است.

گفتنی است این چندمین بار است که عوامل شبکه یادشده به بهانه مشکلات مالی به تعطیلات می‌روند و پس از مدتی با تأمین هزینه‌هایشان از جانب برخی از حامیان عربی، باز فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

بخش قابل توجهی از علما و فعالان اهل سنت بر این اعتقادند که فعالیت های این شبکه در مسیر منافع و مصالح اهل سنت ایران نبوده و در مسیر تحریک جوانان ما به سمت افراط گرایی قرار داشته است .از جهت عقیدتی هم بخش قابل توجهی از علمای اهل سنت معتقدند شبکه کلمه و برخی از شبکه های فارسی زبان منتسب به اهل سنت ،در پوشش بدعت زدایی و دور کردن جامعه از خرافه پرستی ،در حال ترویج عقیده وهابیت در جامعه اهل سنت هستند.

خاطرنشان می‌شود که عوامل این شبکه طی هفته‌های اخیر از سوی برخی بینندگان و همچنین کاربران فضای مجازی آماج انتقاد قرار داشتند که چرا از فراخوان کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان سیل امتناع می‌کنند؟!

مدیران این شبکه در سال های اخیر بارها خبر از تعطیلی برنامه های خود دادند،اما پس از مدتی قویتر از گذشته بر روی ماهواره برگشتند.باید منتظر بازگشت این عزیران باشیم !

مرتبطات
ارسال نظر