زنگ خطر در مرزهای تاجیکستان و افغانستان
نادین بهرام روزنامه نگار تاجیک نوشت: درامتداد مرزهای تاجیکستان-افغانستان بیش ازده هزار شبه نظامی جمع شده اند، که موجب نگرانی مقامات دو کشورشده است.
تاریخ انتشار : 1395/11/27
زمان انتشار : 11:43:00
منبع : اساس نیوز

این روزنامه نگار وتحلیل گر تاجیک درمقاله ای به زبان روسی درسایت سنترال.آسیا نوشت: رمضان رحیم زاده وزیر کشورتاجیکستان طی کنفرانس مطبوعاتی دردوشنبه پایتخت تاجیکستان اعلام کرد، اتباع تاجیک  و دیگرکشورهای خارجی درمیان  شبه نظامیانی که درامتداد مرزهای تاجیک-افغان تجمع کرده اند، دیده می شوند.

وزیر کشورتاجیکستان افزود، براساس اطلاعات ما شمار شبه نظامیان مذکور بین ده هزار تا 15 هزارنفر برآورد می شود که بسیار نگران کننده است.

درعین حال وزیر کشورتاجیکستان اطمینان داد،که این کشوربه طور کامل امنیت مرزهای خود با افغانستان را تامین خواهد کرد.

مقامات افغانستان هم حضورشبه نظامیان درنزدیکی تاجیکستان را تایید می کنند.

ژنرال باباجان فرمانده ناحیه 707 پلیس پامیرافغانستان، درمصاحبه با خبرنگاران گفت:درمنطقه خدمت ما اخیرا حدود 600 شبه نظامی خارجی با خانواده هایشان مستقرشده اند ودراستان های اعلام شده دربالا به شبه نظامیان محلی پیوسته ودرعملیات های مسلحانه خارجی شرکت می کنند.

ژنرال باباجان همچنین گفت،حدود هفت هزار شبه نظامی با نیروهای امنیتی دراستان های سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب افغانستان درحال مبارزه هستند.این شبه نظامیان موفق شده اند نیروهای نظامی وامنیتی افغانی رابه عقب برانند وکنترل کاخستانات بزرگترین شهرستان استان سرپل را به دست گیرند.کاخستانات درمناطق کوهستانی قراردارد.

شبه نظامیان وشورشیان درآنجا سریع ساخت اردوگاهها، مراکز آموزش نظامی،انبارها وکارگاههای تولید اسلحه ومواد منفجره را آغاز کردند.ژنرال افغانی ازاصالت شبه نظامیان خارجی به هیچ موردی اشاره نکرد، ولی خاطرنشان کرد، نیروهای امنیتی افغانستان منطقه را ازاین شبه نظامیان پاکسازی خواهندکرد.

حفاظت ازمرزهای طولانی

افسر وزارت کشورافغانستان که خواست نامش فاش نشود،اعلام کرد:شناسایی اصالت شبه نظامیان درمناطق مرزی شمال افغانستان بسیارسخت است.این نظامی درعین حال افزود:شبه نظامیان از شورشیان حدود 100 گروهک افراطی وتروریستی تشکیل شده اند ولی بیشتر آنها به جنبش طالبان، داعش وجنبش اسلامی ازبکستان تعلق دارند.                                                                             

این افسر نظامی همچنین گفت: تاجیکستان 1344 کیلومتر با افغانستان هم مرزاست. این مرز طولانی درمناطق کوهستانی وصخره ای قراردارد، به همین خاطر هم کنترل آن بسیارسخت می باشد.

وی افزود، وضعیت با درنظرگرفتن این مطلب که افغانستان به محل تجمع  فراریان تروریست ازعراق وسوریه تبدیل گشته است بسیار پیچیده می شود.

چشم انداز مناطق مرزی داخل افغانستان

اما گزارشها حاکی ازآن است که ساکنین روستاهای مرزی برای فرار ازآزار واذیت شبه نظامیان خانه وکاشانه خود را ترک می کنند و به کابل پایتخت افغانستان مهاجرت می کنند.

امام صاحب رشید یکی ازساکنین روستاهای مرزی که به کابل فرار کرده است، درمصاحبه با خبرنگاران گفت، شبه نظامیان ازجمله اعضای جنبش طالبان بسیارخشن هستند، روستاییان مجبور بودند به آنها غذا بدهند ونیز محل سکونت خود را به اجبار به اعضای طالبان می دادند.به گفته این فرد برخی از روستاهای خود به پایتخت افغانستان گریختند وبرخی هم ازکشورمهاجرت کردند.وضعیت روزبه روز بدتر وبدتر می شود.

جنگ داخلی ستیزه جویان

یکی ازاعضای روستای دشت آرچی افغانستان که خود را ازاعضای طالبان معرفی کرده است ،درمصاحبه با خبرنگاران ازدشمنی بی رحمانه ستیزه جویان طالبان با اعضای  گروه تروریستی"دولت اسلامی" خبرداد.وی افزود طالبان دشمنی مداوم با داعش دارد.

این عضو طالبان که می گفت اسمش "دلاور" است، خاطرنشان کرد طالبان بیشتر از هرگروه دیگر درمناطق مرزی نیرو دارد.وی همچنین گفت درمناطق مرزی افغان-تاجیک شورشیان "جماعت انصارالله"، "اتحاد جهاد اسلامی (گروه جدایی طلب که از جنبش اسلامی ازبکستان انشعاب یافته است)" وحزب اسلامی ترکستان تمرکزیافته اند.

تهدیدات بالقوه که تاجیکستان با آن روبروست

  دوست دوست محمدی کارشناس مسائل سیاسی کارشناس مسائل امورافغانستان درمصاحبه باخبرنگاران گفت:اگرچه درمرزهای تاجیکستان گشت زنی مرزبانان هوشیار این کشور درصدد تامین امنیت تاجیکستان است، ولی با این وجود شورشیان مستقر درنزدیکی مرزها تهدیدی بالقوه بر امنیت ملی تاجیکستان به حساب می آید.

این کارشناس افزود، احتمال اینکه شبه نظامیان ازافغانستان وارد مرزهای تاجیک شوند کم است . اما احتمال شورش ودرگیری های مرزی وجود دارد واین موضوع نگران کننده است.

اما افسران مرزبانی تاجیک هم درمصاحبه باخبرنگاران ازآمادگی کامل آنها برای مراقبت ازمرزهای کشورخبرداده اند.

مرتبطات
ارسال نظر