اعدام دو نفر توسط کودکان داعشی افغانستان
تروریستهای تکفیری داعش در افغانستان دو نظامی را توسط دو کودک اعدام کردند.
تاریخ انتشار : 1397/1/14
زمان انتشار : 11:15:00

تروریستهای تکفیری داعش در افغانستان دو نظامی ارتش و یک نفر (به اتهام جاسوسی) را در ننگرهار با شلیک به سر اعدام کردند. دو کودک خردسال نیز در این جنایت حضور داشتند.

 

اعدام دو نفر توسط کودکان داعشی افغانستان + عکس
مرتبطات
ارسال نظر