هشدار مجلس شواری امنیت درباره تامین مالی تروریسم به روش سنتی
مجلس شواری امنیت درباره تامین مالی تروریسم به روش سنتی و نیز استفاده داعش از هواپیمای بدون سرنشین هشدار داد.
تاریخ انتشار : 1397/9/7
زمان انتشار : 11:36:00
منبع : اختصاصی دبیرخانه کنگره

مجلس شورای امنیت درباره استفاده گروه های ارهابی از تکنولوژی جدید و پی آمدهای این کار هشدار داد. شورای امنیت همچنین نسبت به تامین منابع مالی گروه های ارهابی از جمله معامله های پنهانی، جنایت های الکترونیکی، استفاده از تکنولوژی های دوگانه و نیز بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین هشدار داد.

کمیسیون اجرایی مبارزه با ارهاب که زیر نظر شورای امنیت است گزارش جدیدی را منتشر کرده است که دربردانده سه محور مهم است: استفاده از تکنولوژی هوشمند، استفاده از پایگاه های داده فرآوان برای کاهش دادن خطر در مناطق مسکونی و نیز کاری که موجب نگرانی های نیز شده است شفاف نبودن در استفاده و یا سوء استفاده کردن از تکنولوژِی است.

دو نفر از کارشناسان به نام های پل کارول و جیمز وینجل در مورد نحوه استفاده روزافزون از تکنولوژی از جانب گروههای ارهابی در حال تحقیق هستند. و این گزارش بیان می کند که تروریست ها در حال حاضر از روش الکترونیکی برای تامین مالی خودشان استفاده نمی کنند و تا حد زیادی هنوز هم روش های سنتی را به عنوان گزینه برتر انتخاب کرده اند. این دو محقق همچنین افرودند که هنوز کار ایجاد پایگاههای سری گروههای تروریستی برای جابجایی اموال و خرید کالا تکمیل نشده است.

کلمات کليدي:
ارسال نظر