ظهور داعش جدید در عراق پساداعش
همان شب حضورم در موصل چهار نفر از اعضای این گروه بازداشت شده بودند اما به دلیل عجله ام برای بازگشت به کرکوک؛ عملا فرصتی برای مصاحبه با ایشان دست نداد.
تاریخ انتشار : 1396/8/14
بازدید : 897

 ظهور داعش جدید در عراق پساداعش
هادی معصومی زارع


در چندماهه اخیر وقوع انفجارهای انتحاری و غیرانتحاری و نیز عملیات های ترورهای هدفمند در جانب #ایسر_موصل این مدعا را به اثبات رسانید که اساسا مقابله صرفا نظامی و امنیتی با جنبش های هویتی و گفتمانی همچون جهادگرایان سلفی به تنهایی مکفی نیست و می بایست پیوست های فرهنگی نبرد را نیز جدی گرفت. پیش از این در این باره چندخطی قلمی کرده بودم.
در سفر اخیر به جانب ایسر موصل که کمتر از 24 ساعت به طول انجامیده از پیدایش و فعالیت گروه جدیدی  با نام «الموحدون» (یکتاپرستان) مطلع شدم که از اعضای سابق و هواداران گروه داعش تشکیل شده و کنشگری ضدامنیتی خود را آغاز کرده است.
همان شب حضورم در موصل چهار نفر از اعضای این گروه بازداشت شده بودند اما به دلیل عجله ام برای بازگشت به کرکوک؛ عملا فرصتی برای مصاحبه با ایشان دست نداد.
البته نمی دانم این گروه چه نسبتی با جریان انشقاقی منتسب به حازمی ها در داخل داعش دارد که هم اکنون در تونس فعالیت دارند، اما هر چه هست با پایان فاز نظامی داعش، شاهد بازگشت جهادگرایان در ذیل اسم های مختلف به فضای سال های 2004 تا 2013 و در قالب فعالیت های امنیتی جزیره ای خواهیم بود.
از این رو سابقا نوشته بودم: داعش مرد، داعشی جدید در حال ظهور است و چه بسا داعش های جدید...
و الایام بیننا.

#ایسر_موصل
🆔 @MasoumiNotes

ارسال نظر