دیدار رئیس و معاون بین الملل دبیرخانه کنگره مقابله با جریان های افراطی و تکفیری با رئیس دانشگاه و مراکز علمی اندونزی
رئیس و معاون بین الملل دبیرخانه کنگره جهانی مقابله با جریان های افراطی و تکفیری با دکتر مسافر فبباری رئیس دانشگاه اسلامی علاء الدین و دکتر محمد فیروزی رئیس مرکز علمی UIN اندونزی دیدار کردند.
تاریخ انتشار : 1396/8/1

رئیس و معاون بین الملل دبیرخانه کنگره جهانی مقابله با جریان های افراطی و تکفیری طی دیداری با رئیس دانشگاه و مراکز علمی اندونزی بر گسترش روابط بین دو مرکز تاکید کردند.

 در ابتدا حجت الاسلام و المسلمین خوشخو، معاون بین الملل دبیرخانه ضمن معرفی و شرح فعالیت های دبیرخانه کنگره، آثار دبیرخانه را به میهمانان ارائه کردند.

در ادامه جناب حجت الاسلام و السلمین دکتر زمانی خواستار روابط بیشتر مراکز علمی با دبیرخانه در خصوص فعالیت های مرتبط شدند. ایشان ضمن اعلام آمادگی جهت اعزام استاد و کارشناس در حوزه نقد جریان های تکفیری بر لزوم استفاده از تجربیات مراکز و موسسات علمی طرفین تاکید کردند.

در پایان دکتر زمانی از رئیس دانشگاه اسلامی اندونزی و مرکز علمی UIN جهت میزبانی در برگزاری همایش خطر جریان های تکفیری که از سوی دبیرخانه کنگره در کشور اندونزی برگزار شد، تشکر کردند.

  

55566600.jpg

 

55566633.jpg

 

 

555666222.jpg

مرتبطات
ارسال نظر