استقبال از محصولات دبیرخانه کنگره در همایش علمای جهان اسلام در سوریه
به گزارش دبیرخانه کنگره جهانی مقابله با جریان های افراطی و تکفیری محصولات و آثار دبیرخانه کنگره در همایش علمای جهان اسلام در سوریه ارائه شد که مورد استقبال شرکت کنندگان در این همایش قرار گرفت.
تاریخ انتشار : 1397/11/11
مرتبطات
بیانیه پایانی همایش بررسی پدیده افراطی‌گری و راه‌های درمان آن - عراق دانشگاه کرکوک
گزارش تفصیلی برگزاری همایش بررسی پدیده افراطی‌گری و راه‌های درمان آن - عراق دانشگاه کرکوک
برگزاری همایش«بررسی پدیده افراطی‌گری و راه های درمان آن» در دانشگاه کرکوک عراق
معاون بین الملل کنگره بیان کرد: تخریب چهره اسلام با اختلاف‌افکنی میان شیعه و سنی
سفر ریاست و معاون بین الملل دبیرخانه کنگره به سوریه جهت حضور در همایش ملتقی العلمایی
ارسال نظر