استقبال از محصولات دبیرخانه کنگره در همایش علمای جهان اسلام در سوریه
به گزارش دبیرخانه کنگره جهانی مقابله با جریان های افراطی و تکفیری محصولات و آثار دبیرخانه کنگره در همایش علمای جهان اسلام در سوریه ارائه شد که مورد استقبال شرکت کنندگان در این همایش قرار گرفت.
تاریخ انتشار : 1397/11/11
مرتبطات
اندیشمندان مسلمان: کشورهای اسلامی با تقویت وحدت با افراط گرایی و جریان تکفیری مقابله کنند
بیانیه محمد عزمی عبدالحمید، رئیس شورای مشورتی مالزی (MAPIM) در محکوم کردن ترور و شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی
دیدار هیئت اعزامی دبیرخانه با رایزن علمی ایران در جنوب شرق آسیا در مالزی
دیدار هیئت اعزامی دبیرخانه مقابله با جریان های افراطی و تکفیری با رییس جمعیت علمای جنوب شرق آسیا و رییس دبیرخانه سازمان های مردم نهاد اسلامی مالزی
دیدار هیئت دبیرخانه مقابله با جریان های افراطی و تکفیری با رایزن فرهنگی ایران در مالزی
ارسال نظر