الوهابية المتطرّفة: موسوعة نقدية
تاریخ انتشار : 1395/3/3

 از زمان ظهور محمد بن عبدالوهاب و افکار او، علمای اهل سنت، از مذاهب اربعه به مخالف با او برخاسته و در رد عقاید او کتاب نوشته اند. این موسوعه شامل کتاب های اهل سنت که در نقد عقاید وهابیت نوشته است، می باشد.

نویسندگان اهل سنت، گاهی در مورد تاریخ و جنایات وهابیت، برخی در نقد عقائد و مبانی و شبهات وهابیت، تفاوت های وهابیت با اهل سنت کتاب نوشته اند که برخی از آنها در این موسوعه 5 جلدی گنجانده شده است.

 

ارسال نظر