تاریخ انتشار : 1395/3/6

تکفیر از مسائلی است که امروزه دامنگیر مسلمین جهان شده است و بر مسلمین اعم از شیعه و سنی لازم است با اتحاد در مقابل این پدیده شوم بایستند. در این راستا در سال 1393 کنگره ای بین المللی با عنوان (خطر جریان های تکفیری برای اسلام و مسلمین و جهان بشریت و راه های برون رفت از آن) در در قم از سوی آیت الله مکارم الشیرازی برگزار شد. این ویژه نامه در راستای همین کنگره به آسیب ها و تهدیدات پدیده تکفیر بر مسلمین پرداخته و از نظر علمای اسلام در اقصی نقاط جهان این پدیده را از روایای مختلف مورد بررسی قرار داده است.

در این ویژه نامه علاوه بر اقداماتی که در راستای برگزاری کنگره با هدف اتحاد بین مسلمین انجام می شد

فعالیت های تکفیری ها در جهان امروز و تخریبها و کشتارهای آنها نیز منعکس شده است و فتاوا و کلمات علمای اسلام بر ضد تکفیر و طرد گروههای تکفیری مورد بررسی قرار گرفته است.

ارسال نظر