سفر نمایندگان کنگره به کشور عراق
تاریخ انتشار : 1395/3/12

سفر نمایندگان کنگره به کشور عراق

یکی از برنامه‌های کمیته بین‌الملل کنگره، سفر نمایندگان کنگره در تاریخ 20/8/1393 به کشور عراق بود. نمایندگان کنگره در این سفر با آقایان شیخ خالد ملا، شیخ مهدی صمیدعی(رئیس دارالافتاء العام)، شیخ همام حمّودی(نایب رئیس مجلس)، آیت‌الله سید حسین صدر، شیخ محمود صمیدعی(رئیس دیوان وقف اهل سنت)، سید عمار حکیم، آیت‌الله سید محمدتقی مدرسی و چند تن دیگر از علمای شیعه و سنی دیدار کردند. نماینده کنگره در این دیدارها ضمن بیان اهداف مرجعیت از برپایی کنگره از همه آنها جهت حضور در همایش دعوت کرد.

ارسال نظر