واکنش القاعده به درگیری میان تحریرالشام و حرّاس الدین
«القاعده» به عنوان پدر معنوی گروه«تحریرالشام» و «حرّاس الدین» تلاش های گروه های جهادی برای تسلط بر دیگر گروه ها در سوریه را نکوهش نمود.
تاریخ انتشار : 1399/4/15
منبع : ترجمه اختصاصی دبیرخانه کنگره ,

موسسه رسانه ای«سحاب» وابسته به القاعده در بیانیه ای که روز پنج شنبه 25 ژوئن منتشر نمود به درگیری های میان  تحریرالشام و اتاق عملیات«فاثبتوا» اشاره نمود.

در این بیانیه آمده است:«هیچ کدام از گروه های موجود در شمال سوریه را نمی توان به عنوان«جماعة المسلمین» محسوب نمی شوند. بنابراین بیعت با هیچ گروهی بر دیگر گروه ها واجب نیست و جهاد نیز منوط به اجازه هیچ گروهی نمی باشد.

در ادامه این بیانیه با اشاره به این که راه حل نظامی راهگشای گروه های جهادی نیست افزود: از آنجا که از ابتدای درگیری ها در سوریه گروه های جهادی بر روی یک نفر اجماع نداشته اند و بزرگترین گروه نیز براساس سنت پیامبر و اجماع مسلمانان تشکیل نشده است، بنابراین هیچ توجیهی برای درگیری با دیگر گروه ها وجود ندارد.همچنین هیچ گروهی حق ندارد آزادی افراد و فرماندهان دیگر گروه ها را سلب نماید.

درگیری میان تحریرالشام و اتاق عملیات«فاثبتوا» سه شنبه گذشته و پس از دستگیری ابومالک التلی مسئول نظامی اتاق عملیات فاثبتوا آغاز گردید.پیش از این نیز ابوصلاح الأزبکی یکی دیگر از فرماندهان فاثبتوا توسط تحریرالشام دستگیر شده بود.

اتاق عملیات«فاثبتوا» نسبت به ادامه دستگیری التلی هشدار داده بود اما تحریرالشام دستگیری وی را به اتهام تلاش برای ایجاد تفرقه و فتنه عنوان نموده است.

با بالا رفتن درگیری ها در حومه غربی ادلب، تحریرالشام به منطقه عرب سعید در غرب ادلب که محل تمرکز نیروهای جهادی است حمله نمود

از سوی دیگر برخی از شیوخ و بزرگان ادلب ضمن دعوت دو طرف درگیری به صلح عنوان کردند وضعیت منطقه بیش از این تحمل آشوب و خونریزی را ندارد .

دو طرف در مذاکرات اولیه بر جلوگیری از ایجاد ایست بازرسی در درکوش در شمال غرب ادلب و جسر الشغور در جنوب غرب ادلب و خالی کردن ایست بازرسی «یعقوبیه» در غرب ادلب توافق نموداند.

اتاق عملیات«فاثبتوا» متشکل از «حرّاس الدین» ( شاخه القاعده در سوریه و بزرگترین تیپ در این اتاق) ،«جبهة أنصار الدین، جبهة أنصار الإسلام، تنسیقیة الجهاد، به رهبری «ابوالعبد أشداء» و «لواء المقاتلین أنصار» به رهبری«ابومالک التلی» می باشد.

تحریرالشام در ژانویه 2016 با تغییر نام خود به «جبهة فتح الشام» از القاعده جدا شد. این گروه در ژانویه سال 2017و  پس از پیوستن گروه هایی مانند«جبهة انصارالدین»،«جیش السنة»،«لواء الحق»و «حرکة نورالدین زنکی» از تشکیل «هیئة تحریرالشام» خبر داد.

موارد مرتبط
کدامیک شکست پذیرترند؟ رسانه «داعش» یا وضعیت آن؟
سفر به سوی جهاد – کرد های سنی ایران در درگیری های ادلب
آیا رمز ارز، "مونرو" منبع مالی داعش خواهد شد؟
ارسال نظر