شیخ تقی الدین الهلالی... بنیانگذار وهابیت در مراکش
غالباً صحبت هایی در مورد ویژگی های اسلام مراکشی و الگوی متمایز و مسامحه کار آنجا را می شنویم. در حقیقت ، ما با الگوی دینداری روبرو هستیم که هیچ ارتباطی با مختصات دینداری واقعی ندارد و تعجب می کنیم که چگونه آنها گسترش یافته و تأثیرگذار نیز بوده اند.
تاریخ انتشار : 1399/5/12
منبع : ترجمه اختصاصی دبیرخانه کنگره ,

 از جمله انواع دینداری سلفی گری شاخه  وهابیت است که پس از بمبگذاری های 11 سپتامبر 2001 از یک موضوع دینی به  یک مسئله سیاسی که امنیت کشورها و مردم را  تهدید می کرد، تبدیل شد.

سعید شعبار ، استاد دانشگاه بنی ملال و رئیس شورای علمی در همان شهر ، معتقد است که دکتر تقی الدین الهلالی بود که وظیفه تثبیت وهابیت در  مراکش را به عهده داشت . به گونه ای که برخی وی را بنیانگذار وهابیت در مراکش می دانند.

از وی آثار مرتبط با وهابیت نیز به جای مانده است. شاگردان بسیاری نیز تربیت کرد که برخی خط علمی سلفی را دنبال کردند و برخی نیز به گروه های تروریستی پیوستند.

تقی الدین الهلالی نخستین مراکشی بود که ماهانه از عربستان سعودی برای تبلیغ وهابیت در مراکش، حقوق می گرفت ، وی دارای مدرک دکترا از آلمان بود و صحیح بخاری را  به انگلیسی ترجمه کرد. او در ابتدا گرایش صوفی گری تیجانی داشت اما پس از بحث و گفتگو با شیخ محمد بن العربي العلوی تیجانیه را ترک کرد.

  الهلالی در سال 1968 از سوی عبدالعزیز بن باز ، رئیس دانشگاه اسلامی مدینه برای تدریس در این دانشگاه دعوت گردید. او تا سال 1974 در آنجا ماند و پس از آن به شهر مکنس در مراکش هجرت کرد.

تقی الدین الهلالی وهابیت مراکشی را پایه گذاری کرد و با تاسیس حوزه علمیه از برخی از چهره های علمی آنجا نیز برای تدریس دعوت کرد.

فرید الانصاری در کتاب خود با عنوان "شش اشتباه نهضت اسلامی" می نویسد : بلافاصله پس از مرگ دکتر تقی الدین الهلالی  سلفیت جدید در مراکش نیز ظهور کرد...  سلفیت جدید اختلافات فراوانی با منهجی که تقی الدین الهلالی پایه گذاری کرده بود، داشت و بیشتر از تفکرات خلیج، متاثر بود.

موارد مرتبط
مقدمه سازی «ترکیه» برای تشکیل دولتی تروریست در شمال «سوریه» به سرکردگی «هیئت تحریرالشام»
آیا سودان می تواند تاریخ خود را از قطب ترانزیت سازمان های خشونت طلب افراطی رها کند؟
جنگ درونی تروریست ها؛ (2)
ارسال نظر