هر صلحی خیر نیست!
حسین بیانی راد؛ نویسنده در یادداشتی در مورد روند صلح چنین آورده‌است: مشارکت و حضور هیات مذاکره کننده گروه طالبان در مذاکرات قطر، نشان از عقب نشینی از آرمانهای امارت خود خوانده این گروه است.
تاریخ انتشار : 1399/7/9
منبع : شفقنا ,

امکان ندارد در مذاکرات سیاسی یک حزب سیاسی و یا گروه نظامی وارد گفتگو و مذاکرات شود و در فرایند مذاکرات به تمام خواسته های حزبی و جریانی خود برسد.
به راه انداختن مسائل سیاسی حاشیه ای نظیر به رسمیت نشناختن مذهب جعفری و موضوعات شبیه آن را خود طالبان و هیات مذاکره کننده اش هم می داند که امری است ناشدنی ولی بولد کردن و تاکید روی آن امری تاکتیکی است.
طالبان قصد دارد با به راه انداختن چنین موضوعاتی، هیات و تیم مذاکره کننده مقابل را که ترکیبی از آدرس اقوام و مذاهب مختلف اسلامی در افغانستان است، منشعب کند و از دال مرکزی که هیات مقابل به دنبال تاکید بر آن است، منحرف نماید و آن تاکید بر جمهوریت و نظام دموکراتیک در افغانستان پسا صلح است.
طالبان می خواهد با درگیر کردن نمایندگان تیم رقیب به مسائل حاشیه ای نظیر به رسمیت نشناختن مذهب جعفری و موضوعات شبیه آن، انشعابی در پیگیری و تاکید روی مسائل سیاسی اساسی ایجاد کند وگرنه خود طالبان هم می داند که دیگر زمان تاکید روی چنین موضوعاتی گذشته است.
امید است تیم مذاکره دولت و مردم افغانستان و طالبان یک بار هم که شده وظیفه تاریخی، دینی و ملی شان را در این شرایط حساس تاریخی به خوبی انجام دهند و آنچه که به خیر و صلاح مردم افغانستان است، پیگیر باشند.
صلحی در افغانستان پایدار است که مبتنی بر هم پذیری و عدالت سیاسی، اداری و مشارکت تناسبی در اداره دولت و جامعه آینده افغانستان باشد. تجربه تاریخی نشان داده است که عدم تحمل دیگران و عدم مدارای سیاسی،مذهبی و اجتماعی، جز جنگ و ادامه نا امنی، نتیجه ای دیگری در افغانستان نداشته است.
صلح عادلانه و مبتنی بر همپذیری، می تواند صلح پایدار برای افغانستان باشد.
اینک سرنوشت و آینده مردم افغانستان در دست تیم مذاکره کننده قطر است تا در این شرایط و پیچ تاریخی حساس چه نوع صلحی را و چه نوع زندگی را برای افغانستان رقم خواهد زد.

 
موارد مرتبط
جیش محمد چگونه، کی، و چرا جود آمد؟
آینده شیعیان افغانستان
تکفیر طالبان توسط مقدسی
ارسال نظر