شکست های بنیادگرایان در «سوریه» و «لیبی»، مانع پیشروی آنان در «قفقاز»
«مسکو» برای ریشه کن ساختن شمار بیشتری از افراط گرایان، کوشش های مختلف و تاکتیک های جدیدی را در پیش گرفته است که این امر در کاهش عملیات های تروریستی در مناطق وابسته به «روسیه» تأثیر چشمگیری داشته است.
تاریخ انتشار : 1399/7/20
منبع : ترجمه اختصاصی دبیرخانه کنگره ,

هرچند «روسیه» در مقایسه با سال های پیش، در امر مقابله با تروریسم موفقیت های کسب کرد؛ اما هسته های نهفته وابسته به جنبش سلفیت در منطقه «قفقاز»، عامل اصلی برهم زدن ثبات به شمار می رود؛ لذا کارشناسان پیش بینی می کنند که مقابله میان مقامات «کرملین» و این جنبش های افراطی در برهه پیش رو، گسترش خواهد یافت.

رشته های گسترده ای وجود دارد که مقابله «مسکو» با جنبش های اسلام گرای افراطی را در خارج از مرزهای «روسیه» به یکدیگر پیوند می دهد. گروه های سلفیت جهادی حاضر در مرزها، از نظر ویژگی ها، تاکتیک ها و رویکرد فکری با این جنبش های افراطی در «سوریه»، «لیبی» و «عراق» مشابهت دارند؛ هرچند که اهداف و عناوین آنها با یکدیگر متفاوت است.

مقابله دولت «روسیه» که می کوشد تا بخشی از نقش اتحاد جماهیر شوروی را احیا کند با این گروه های افراطی، قطعی و شدید خواهد بود و از درگیری ای طولانی مدت حکایت دارد.

پژوهشگر مصری متخصص در امور گروه های افراطی معتقد است که در برهه پیش رو، درگیری به اوج خود خواهد رسید. با توجه به شکست های گروه های سلفی مشابه در مناطق دیگر و تغییر مواضع برخی از کشورهای عربی حامی این گروه ها؛ «مسکو» برای ریشه کن ساختن افراط گرایان، از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. مقابله همه جانبه با این گروه ها بدین معناست که تفکر سلفی گسترده در داخل مرزها، در آستانه نابودی است.

«مسکو» برای مقابله با اسلام افراطی به دو عاملی اصلی تکیه می کند که عبارتند از: 1- به مقابله خود وجهه قانونی می بخشد. 2- بر تفکر، آموزش، فرهنگ و فهم دینی قابل همزیستی تأکید می کند. «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور «روسیه»، بارها تأکید کرده است که باید حساب اسلام را به عنوان یک دین از فعالیت های گروه های سلفی به عنوان گرایش های سیاسی، جدا سازیم.

مقابله قانونمند «روسیه» با این گروه ها، مستند به ماده سوم قانون اساسی این کشور است که می گوید: «تشکیل انجمن های عمومی با اهداف و فعالیت های هدفمند جهت تغییر اجباری نظام مبتنی بر قانون اساسی، خدشه واردساختن به کشور یا دمیدن در آتش آشوب های اجتماعی، نژادی و دینی، ممنوع است».

«روسیه» برای مقابله فراگیر با تفکرات سلفی، طرحی 5 ساله تصویب کرده است که مبتنی بر سازوکار اخلاقی، آموزشی، فرهنگ گذشت و پذیرش دیگری است؛ اما پاره ای عوامل زمینه را برای هسته های نهفته وابسته به جنبش سلفیت فراهم ساخته است تا درصدد برهم زدن ثبات در برخی از مناطق این کشور باشند، این عوامل عبارتند از: شرایط نابه سامان اقتصادی و سیاسی؛ به ویژه در شمال «قفقاز»، افزایش درصد بیکاری در میان جوانان، کمبود خدمات عمومی و ضروری و گسترش بی سوادی.

کمرنگ شدن نقش دین سنتی در جامعه باعث شده است تا دین غیررسمی در این کشور، سیطره یابد و جوان مسلمان تنها دو گزینه پیش رو داشته باشد: صوفیه و سلفیت. از آنجا که جوان مسلمان به قدرت سیاسی داخلی و فدرالی این کشور، بی اعتماد است، به گزینه دوم پناه می برد.

مهاجرت بخشی از ساکنان شمال «قفقاز» باعث شد تا بسیاری از جوامع در این منطقه به جوامع شبه اسلامی تبدیل شوند و بستر مناسبی برای افزایش تأثیر جریان سلفی فراهم می سازد.

مفهوم اصطلاح «سلفیت» در «روسیه» با مفهوم این اصطلاح در جهان عرب متفاوت است و بر عموم جنبش های اسلامی ای اطلاق می شود که امنیت این کشور را تهدید می کنند.

گروه های اسلامی در «روسیه» به دو جریان اصلی تقسیم می شوند: سلفی های کلاسیک و «اخوان المسلمین».

با وجود تمامی تفاوت ها میان جریان های افراطی در «روسیه»، یک تصور کلی-ای وجود دارد که می گوید تمامی این گروه ها وابسته به «داعش» هستند؛ زیرا طی سال های اخیر، با فرایند انتقال گسترده برخی از جوانان «قفقاز» به صفوف «داعش» مواجه بوده اند.

فعالیت گروه های افراطی در «روسیه» مبتنی بر جنگ افروزی علیه دولت فدرال این کشور است و طی برهه اخیر، حضور خود را تا «مسکو» نیز گسترش داده اند.

مقابله قاطع دولت «روسیه» با گروه های افراطی، پیامدهایی منفی بر خود اسلام نداشته است و «مسکو» می کوشد تا روابط نزدیکی با کشورهای عربی داشته باشد و در عرصه های مختلفی از جمله مقابله با تروریسم با این کشورها، همکاری مستقیم داشته باشد.

ساکنان مناطق مسلمان نشین از تدابیر دولت برای مقابله با گروه های سلفی، حمایت می کنند؛ زیرا اکثر آنان با خرابی های جنگ، دست و پنجه نرم می کنند.

موارد مرتبط
ماجرای 43 هسته انگوری «داعش» که در شمال «سینا» 63 جنایت مرتکب شد!
«هسته طنجه» خطر افراط گرایی سریع و مقابله با «تروریسم مجازی»
رهنمون دینی، ارشاد و مقابله مداوم با تفکر تکفیری
ارسال نظر