زنان ایزدی برای آزادی مجبور به ترک فرزندان خود هستند
مادرانی که بدون فرزندان خود به عراق بازگشته اند می گویند ترجیح می دهند به جهنم زندگی سابق خود برگردند
تاریخ انتشار : 1399/8/5
منبع : ترجمه اختصاصی دبیرخانه کنگره ,

مارتین شلوف خبرنگار بخش خاورمیانه گاردین در گزارشی وضعیت زنان ایزدی که قبلا همسر داعشی ها بوده اند را بررسی کرده است.

وی در این گزارش با سه زن 19 20 و 24 ساله ایزدی که پس از درگیری های باغوز و شکست داعش به اردوگاه الهول منتقل شده بودند مصاحبه کرده است.

به گفته آنها، مسئولین اردوگاه، جدایی از فرزندان را به عنوان شرط آزادی این زنان قرار داده اند. چرا که جوامع ایزدی ها در عراق چنین درخواستی را عنوان کرده بودند.

الهول.jpg

این وضعیت درمورد زنان اروپایی داعش که به کشورهای خود بازگشته اند هم وجود دارد و دولت ها روی خوشی به آن ها نشان نمی دهند.

به عنوان نمونه نمام غفوری صاحب یکی از خیریه هایی که زنان ایزدی و فرزندان آن ها را حمایت می کنند می گوید 22 مادر جوان تحت پوشش ما هستند و 56 بچه نیز در یتیم خانه رمیله به سر می برند.

این مادران از دوری فرزندان خود ناراحت هستند به حدی که گاهی آرزوی بازگشت به جهنم باغوز را دارند. بعضی از این زنان ایزدی نیز به دنبال کشوری می گردند که آن ها و فرزندانشان را بپذیرند.

آن ها می گویند بعید است تصمیم بزرگان ایزدی نسبت به بازگشت فرزندان آن ها عوض شود.

بزرگان ایزدی نیز نسبت به این موضوع حاضر به اظهار نظر نیستند.

 

موارد مرتبط
روایت هولناک یک عکاس از زندان مرگ و اردوگاه زنان داعش
ناآرامی‌های آمریکا: داعش به دنبال فرصت در آشفتگی
ذبح 11 معدنچی مسلمان به اتهام شرک
ارسال نظر