با بایدن موافقتنامۀ دوحه چه می شود؟
اگر جو بایدن بریاست جمهوری امریکا برسد، سرنوشت موافقتنامۀ دوحه میان امریکا و طالبان و مذاکرات جاری صلح در قطر میان هیات دولت و طالبان چه می شود؟
تاریخ انتشار : 1399/8/19
منبع : afghanpaper ,

سیاست و عملکرد بایدن در مورد افغانستان و خروج کامل نیروهای امریکایی چه خواهد بود؟

جالب این است که معاون زلمی خلیلزاد رییس هیات مذاکرات امریکا با طالبان خانم مولی از حزب دموکرات امریکا است که وی روز قبل رییس خود خلیلزاد را در قطر ترک کرد و به امریکا رفت. ممکن است برگشت فوری او به پیروزی در حال وقوع حزب دموکرات بر گردد که به احتمال قوی این پیروزی جوبایدن را به جای دونالد ترامپ راهی قصر سفید می سازد.

به هر حال، حضور این خانم حزب دموکرات در هیات مذاکره کنندگان امریکایی آن هم به عنوان معاون خلیلزاد جمهوری خواه که شاید از همان آغاز در این تیم حضور داشته است حکایت از مشارکت دموکرات ها در مذاکره با طالبان و امضای موافقت نامۀ دوحه دارد. دیده و شنیده نشده است که جو بایدن مخالفت خود را در مذاکره با طالبان و موافقت نامۀ دوحه ابراز داشته باشد. در چنین حالت این پرسش به میان می آید که بایدن در قصر سفید با این موافقت نامه که خروج کامل نیروهای امریکایی را در خود دارد، چه خواهد کرد؟

به نظر می رسد که کم از کم جو بایدن دموکرات با دونالد ترامپ جمهوری خواه در بازگردانیدن کامل قوای امریکا از افغانستان هم عقیده باشند. بایدن قوای امریکا را از افغانستان خارج می کند و بار جنگ 19 سالۀ افغانستان را از شانه های امریکا به زمین می گذارد. اما تنها تفاوتش با ترامپ این خواهد بود که بایدن برخلاف ترامپ در این خروج به سخن پنتاگون و سی آی آی و جنرالانش در افغانستان گوش می نهد و خروج قوا را به گونه ای انجام میدهد و مدیریت می کند که آبروی امریکا و ناتو و متحدان غربی اش به زمین نریزد.

موافقتنامۀ دوحه از سوی بایدن بصورت رسمی و آشکار، باطل و بی اعتبار اعلان نخواهد شد، اما در عمل چندان اعتنایی به آن نمی شود و برخلاف ترامپ به بخش های مشروط موافقت نامه توجه و تاکید صورت می گیرد تا طالبان تحت فشار قرار بگیرند. نکتۀ دیگری که ممکن است در مورد این موافقت نامه و پروسۀ مذاکرات صلح بر مبنای سیاست بایدن عملی شود، کنار ماندن زلمی خلیلزاد از این ماموریت است. برکناری خلیلزاد خبر خوب برای طالبان نخواهد بود و طالبان با رفتن خلیلزاد دوست اصلی خود را در میان امریکایی ها از دست می دهند و بیشتر تحت فشار قرار می گیرند.

موارد مرتبط
فرمان رهبر طالبان علیه چند همسری؛ 'زبان دشمنان ما دراز می‌شود'
رهبر القاعده برای شبه قاره‌هند که در افغانستان کشته شد کی بود؟
آیا سال 2021 سال بازگشت طالبان افغانستان به قدرت خواهد بود؟
ارسال نظر